Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện môn Vật lý lớp 8 trường THCS Sơn Tây, Hà Tĩnh năm học 2016 - 2017 vòng 1

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện môn Vật lý lớp 8

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện môn Vật lý lớp 8 trường THCS Sơn Tây, Hà Tĩnh năm học 2016 - 2017 vòng 1. Đề thi nhằm chọn ra những học sinh có năng lực học tập xuất sắc môn Vật lý lớp 8 để chuẩn bị cho kì thi chọn học sinh giỏi cấp huyện. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 8 huyện Việt Yên, Bắc Giang năm 2014 - 2015

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 trường THCS Bằng Phúc, Hà Tĩnh năm học 2016 - 2017

TRƯỜNG T.H.C.S SƠN TÂY
ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: VẬT LÍ LỚP 8 (Vòng 01)
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Một người đi từ A đến B như sau: đi nửa quãng đường với vận tốc 40km/h, quãng đường còn lại đi với vận tốc 50 km/h. Tìm vận tốc trung bình của người đó trên toàn bộ quãng đường?

Câu 2: Để đo vận tốc âm thanh trong gang, một người dùng một ống rỗng bằng gang dài L = 1053m. Người đó áp tai vào một đầu ống và nhờ một người dùng một búa gõ một nhát mạnh vào đầu kia. Người ấy nghe thấy hai âm thanh, âm nọ cách âm kia 2,921s. Biết vận tốc âm thanh trong không khí là v1 = 340m/s, hãy tính vận tốc âm thanh trong gang?

Câu 3: Treo một vật rắn vào lực kế, lực kế chỉ giá trị P1 = 5N. Nhúng vật rắn chìm hoàn toàn trong nước (khối lượng riêng D = 1000kg/m3) thì lực kế chỉ giá trị P2 = 3N. Tính khối lượng riêng của vật rắn đó.

Câu 4: Hai gương phẳng G1, G2 quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.

a) Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi quay trở lại S.

b) Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S

Câu 5: Có hai bóng đèn Đ1 và Đ2; ba công tắc K1, K2, K3; một nguồn điện.

Hãy mắc một mạch điện thỏa mãn đủ các yêu cầu sau:

- Khi muốn đèn Đ1 sáng, chỉ bật công tắc K1.

- Khi muốn đèn Đ2 sáng, chỉ bật công tắc K2.

- Khi Muốn đèn Đ1 và đèn Đ2 cùng sáng, chỉ bật công tắc K3 điện

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 8

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 8

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 8

Đánh giá bài viết
3 3.926
Sắp xếp theo

Thi học sinh giỏi lớp 8

Xem thêm