Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 năm 2015 huyện Tam Nông, Phú Thọ

Đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn Sinh học

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 năm 2015 huyện Tam Nông, Phú Thọ là đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn Sinh có kèm theo đáp án của huyện Tam Nông. Đây là tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh hay, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức, làm quen với dạng đề thi học sinh giỏi cũng như rèn luyện tư duy và cách trình bày khoa học. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 trường THCS Bằng Phúc, Hà Tĩnh năm học 2016 - 2017

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 Phòng GD&ĐT Tiền Hải, Thái Bình năm học 2016 - 2017

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 trường THCS Nguyễn Khắc Viện, Hà Tĩnh năm học 2016 - 2017

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 trường THCS Nguyễn Trãi, Nghệ An năm học 2016 - 2017

PHÒNG GD&ĐT TAM NÔNG PHÚ THỌ
------oOo------

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC: 2014- 2015
Môn: Sinh học 8
Thời gian làm bài: 120 phút (không tính thời gian giao đề)
(Đề này gồm 01 trang)

Câu 1. (2 điểm)

a, Trình bày quá trình tiêu hóa thức ăn ở ruột non? Tại sao nói ruột non là trung tâm của quá trình tiêu hóa?

b, Vì sao khi mắc các bệnh về gan thì làm giảm khả năng tiêu hóa?

Câu 2. (1 điểm)

Phân biệt hô hấp thường và hô hấp sâu.

Câu 3. (1 điểm)

a) Thực chất của quá trình trao đổi chất và năng lượng diễn ra ở đâu?

b) Nêu mối quan hệ giữa đồng hoá với dị hoá?

Câu 4. (2 điểm)

Một người có 5 lít máu, bình thường hàm lượng Hb trong máu khoảng 15 gam/100 ml máu có khả năng liên kết với 20 ml ô xi

a. Hỏi người bình thường cơ thể có bao nhiêu ml ô xi trong máu

b. Khi người ấy sống ở vùng núi cao, độ cao là 4000 m thì hàm lượng Hb tăng hay giảm? Vì sao?

c. So với khi sống ở đồng bằng thì khi sống ở núi cao, nhịp tim, nhịp thở tăng hay giảm? Vì sao?

Câu 5. (1,5 điểm)

Một học sinh độ tuổi THCS nhu cầu tiêu dùng năng lượng mỗi ngày là 2200 kcalo, trong số năng lượng đó prôtêin chiếm 19%, lipit chiếm 13% còn lại là gluxit. Tính tổng số gam prôtêin, lipit, gluxit cung cấp cho cơ thể trong một ngày.

Biết rằng: 1gam prôtêin ô xi hóa hoàn toàn, giải phóng 4, 1 kcal, 1 gam lipit 9,3 kcal, 1 gam gluxit 4,3 kcal.

Câu 6. (1,5 điểm)

a. Tại sao thức ăn tiêu hoá ở dạ dày được chuyển xuống ruột non từng đợt với lượng nhỏ ? Ý nghĩa sinh học của hiện tượng này?

b. Hãy giải thích vì sao tế bào hồng cầu ở người không có nhân còn tế bào bạch cầu thì có nhân?

Câu 7. (1 điểm)

a. Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết? Cho ví dụ?

b. Vì sao nói: tuyến tuỵ là tuyến pha?

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8

Câu 1 (2 điểm)

a. (1,5 điểm)

 • Quá trình tiêu hóa thức ăn ở ruột non:
  • Tiêu hoá lí học: Là quá trình nhào trộn thức ăn thấm đều dịch tiêu hoá và quá trình đẩy thức ăn di chuyển trong ruột. (0,5 điểm)
  • Tiêu hoá hoá học: (Ở ruột non tiêu hoá hoá học là chủ yếu) gồm quá trình biến đổi hoàn toàn thức ăn thành chất dinh dưỡng: (0,5 điểm)
   • Tinh bột Đường đôi Đường đơn
   • Prôtêin Peptit Axitamin
   • Lipit Các giọt mỡ nhỏ Glixerin và Axitbéo
   • Axitnucleic Nucleôtit.
 • Ruột non là trung tâm của quá trình tiêu hoá vì: (0,5 điểm)
  • Tại đây xảy ra quá trình tiêu hoá hoàn toàn và tạo thành sản phẩm cuối cùng của quá trình tiêu hoá, tất cả các loại thức ăn thành chất dinh dưỡng.

b. Khi mắc các bệnh về gan thì làm giảm khả năng tiêu hóa vì: (0,5 điểm)

 • Dịch mật do gan tiết ra tạo môi trường kiềm giúp đóng mở cơ vòng môn vị điều khiển thức ăn từ dạ dày xuống ruột và tạo môi trường kiềm cho enzim tiêu hóa hoạt động. Góp phần tiêu hoá và hấp thụ mỡ.
 • Khi bị bệnh về gan làm giảm khả năng tiết mật, dẫn đến giảm khả năng tiêu hoá.

Câu 2 (1 điểm)

Sự khác nhau giữu hô hấp thường và hô hấp sâu:

Hô hấp thường

Hô hấp sâu

- Diễn ra một cách tự nhiên, không ý thức.

- Số cơ tham gia vào hoạt động hô hấp ít hơn (chỉ có sự tham gia của 3 cơ: Cơ nâng sườn, cơ giữa sườn ngoài và cơ hoành).

- Lưu lượng khí được trao đổi ít hơn

- Là một hoạt động có ý thức.

- Số cơ tham gia vào hoạt dộng hô hấp nhiều hơn (ngoài 3 cơ tham gia trong hô hấp thường còn có sự tham gia của cơ ức đòn chũm, cơ giữa sườn trong, cơ hạ sườn.

- Lưu lượng khí được trao đổi nhiều hơn.

Câu 3 (1 điểm)

a. Thực chất của quá trình trao đổi chất và năng lượng diễn ra ở tế bào gồm quá trình đồng hoá và dị hoá.

b. Mối quan hệ giữa đồng hoá với dị hoá:

- Đồng hoá và dị hóa là hai quá tình mâu thuẫn, nhưng gắn bó chặt chẽ và mật thiết với nhau:

Đồng hóa

Dị hóa

- Là quá trình tổng hợp các chất đặc trưng của tế bào và tích luỹ năng lượng.

- Quá trình đồng hoá đòi hỏi cung cấp năng lượng (phải tiêu hao năng lượng), năng lượng này lấy từ năng lượng mặt trời hoặc năng lượng lấy từ quá trình dị hoá.

- Vật chất được tổng hợp nên có tích luỹ năng lượng thế năng.

- Không có QT đồng hoá thì không có vật chất để sử dụng trong dị hoá.

- Là quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ đặc trưng của tế bào đã tổng hợp được trong quá trình đồng hoá, để tạo thành những hợp chất đơn giản và giải phóng năng lượng.

- Năng lượng được giải phóng dùng cho mọi hoạt động sống của tế bào.

- Không có QT dị hoá thì không có năng lượng cung cấp cho QT đồng hoá và các hoạt động sống của tế bào

Câu 4 (2 điểm)

Đổi 5 lít = 5000 ml

a. Theo bài ra bình thường hàm lượng Hb trong máu là 15 g/100 ml máu có khả năng liên kết với 20 ml ô xi. Vậy với người có 5000 ml máu thì Hb có khả năng liên kết được với ô xi: (0,5 điểm)

5000.20/100 = 1000 ml O2

b. Khi người ấy sống ở vùng núi cao, độ cao là 4000 m thì hàm lượng Hb tăng, vì càng lên cao không khí càng loãng, nồng độ ô xi trong không khí thấp, nên để có đủ ô xi cho cơ thể thì hồng cầu phải tăng dẫn đến hàm lượng Hb phải tăng. (0,5 điểm)

c. So với khi sống ở đồng bằng thì khi sống ở núi cao, nhịp tim, nhịp thở phải tăng Do nồng độ ô xi trong không khí thấp, tác động vào cơ quan thụ cảm, áp lực hoá học ở cung động mạch chủ, động mạch cảnh, kích thích gây tăng nhịp tim nhịp thở. Đó là cơ chế thích nghi để cơ thể có đủ ô xi cho hô hấp và trao đổi chất diễn ra bình thường. (1 điểm)

Câu 5 (1,5 điểm)

Tính tổng số gam prôtêin, lipit, gluxit cung cấp cho cơ thể trong một ngày.

1. Tính được số năng lượng của mỗi chất

 • Số năng lượng prôtêin chiếm 19% là:

2200.19/100 = 418 Kcal

 • Số năng lượng lipit chiếm 13% là:

2200.13/100 = 286 Kcal

 • Số năng lượng gluxit chiếm (100% - (19% + 13%) = 68%) là:

2200.68/100 = 1496 Kcal

2. Tính được số gam prôtêin, lipit, gluxit

 • Lượng prôtêin là: 418/4,1 = 102 (gam)
 • Lượng lipit là: 286/9,3 = 30,8 (gam)
 • Lượng gluxit là: 1496/4,3 = 347,9 (gam)

Câu 6 (1,5 điểm)

a. (0,5 điểm)

 • Ruột non không phải nơi chứa thức ăn mà chủ yếu là tiêu hoá và hấp thụ thức ăn .
 • Ý nghĩa:
  • Kịp trung hoà tính axít .
  • Có thời gian để các tuyến tuỵ ,tuyến ruột tiết enzim .
  • Đủ thời gian tiêu hoá triệt để thưc ăn và hấp thụ các chất dinh dưỡng.

b. (1 điểm)

 • Tế bào hồng cầu người không có nhân để: (0,5 điểm)
  • Phù hợp chức năng vận chuyển khí.
  • Tăng thêm không gian để chứa hêmôglôbin.
  • Giảm dùng ôxi ở mức thấp nhất
  • Không thưc hiện chức năng tổng hợp prôtêin
 • Tế bào bạch cầu có nhân để phù hợp với chức năng bảo vệ cơ thể: (0,5 điểm)
  • Nhờ có nhân tổng hợp enzim, prôtêin kháng thể .
  • Tổng hợp chất kháng độc, chất kết tủa prôtêin lạ, chất hoà tan vi khuẩn

Câu 7 (1 điểm)

a. Phân biệt tuyến ngoại tiết và tuyến nội tiết: (0,5 điểm)

 • Tuyến ngoại tiết: Sản phẩm (chất tiết) theo ống dẫn đến các cơ quan xác định hoặc đưa ra ngoài.Ví dụ: tuyến mồ hôi, tuyến nước bọt...
 • Tuyến nội tiết: Sản phẩm là các chất tiết (hoocmôn) tiết ra được ngấm thấm thẳng vào máu đưa đến cơ quan đích. Ví dụ: tuyến yên, tuyến giáp...

b. Nói: tuyến tuỵ là tuyến pha vì tuyến này vừa đóng vai trò là tuyến ngoại tiết, vừa đóng vai trò là tuyến nội tiết. (0,5 điểm)

 • Tuyến tuỵ là tuyến ngoại tiết: Các sản phẩm tiết theo ống dẫn đổ vào tá tràng giúp cho sự biến đổi thức ăn trong ruột non.
 • Tuyến tuỵ là tuyến nội tiết: Ngoài ra, tuyến tuỵ còn có các tế bào

(α tiết hoocmôn glucagôn và tế bào β tiết hoocmôn insulin) có chức năng điều hoà lượng đường trong máu.

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 năm 2015 huyện Tam Nông, Phú Thọ. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 8, Giải Vở BT Sinh Học 8, Giải bài tập Sinh học 8, Tài liệu học tập lớp 8, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 8đề thi học kì 2 lớp 8 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
115 65.094
Sắp xếp theo

  Thi học sinh giỏi lớp 8

  Xem thêm