Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 10

Trắc nghiệm Vật lí 8 bài 10 có đáp án

Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 10 thuộc chương trình học môn Lý 8 hỗ trợ học sinh ôn luyện các dạng bài tập tại nhà, nâng cao kết quả học trong chương trình học lớp 8.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Vật lí 8 bài 10: Lực đẩy Acsimet gồm 15 câu hỏi lý thuyết kết hợp bài tập kèm theo đáp án do giáo viên VnDoc biên soạn giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Vật lý lớp 8.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Lực đẩy Acsimet phụ thuộc vào các yếu tố:

 • Câu 2:
  Trong các câu sau, câu nào đúng?
 • Câu 3:

  Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Nhận xét nào sau đây là đúng?

 • Câu 4:
  Một vật ở trong nước chịu tác dụng của những lực nào?
 • Câu 5:

  Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng bằng

 • Câu 6:
  Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng vào nước, một thỏi được nhúng vào dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Acsimet lớn hơn? Vì sao?
 • Câu 7:
  Khi ôm một tảng đá ở trong nước ta thấy nhẹ hơn khi ôm nó trong không khí. Sở dĩ như vậy là vì:
 • Câu 8:

  Công thức tính lực đẩy Acsimet là

 • Câu 9:

  1cm3 nhôm (có trọng lượng riêng 27.000 N/m3) và 1cm3 (trọng lượng riêng 130.00 N/m3) được thả vào một bể nước. Lực đẩy tác dụng lên khối nào lớn hơn?

 • Câu 10:

  1 kg nhôm (có trọng lượng riêng 27.000 N/m3) và 1kg chì (trọng lượng riêng 130.00 N/m3) được thả vào một bể nước. Lực đẩy tác dụng lên khối nào lớn hơn?

 • Câu 11:

  Ta biết công thức tính lực đẩy Acsimet là FA= d.V. Ở hình vẽ bên thì V là thể tích nào?

 • Câu 12:

  Một quả cầu bằng sắt treo vào 1 lực kế ở ngoài không khí lực kế chỉ 1,7N. Nhúng chìm quả cầu vào nước thì lực kế chỉ 1,2N. Lực đẩy Acsimet có độ lớn là:

 • Câu 13:

  Ba quả cầu có cùng thể tích , quả cầu 1 làm bằng nhôm, quả cầu 2 làm bằng đồng, quả cầu 3 làm bằng sắt. Nhúng chìm cả 3 quả cầu vào trong nước. So sánh lực đẩy Acsimet tác dụng lên mỗi quả cầu ta thấy.

 • Câu 14:

  Một vật móc vào 1 lực kế; ngoài không khí lực kế chỉ 2,13N. Khi nhúng chìm vật vào trong nước lực kế chỉ 1,83N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3. Thể tích của vật là:

 • Câu 15:

  Móc 1 quả nặng vào lực kế ở ngoài không khí, lực kế chỉ 30N. Nhúng chìm quả nặng đó vào trong nước số chỉ của lực kế thay đổi như thế nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.093
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Vật Lí 8

  Xem thêm