Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 8 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý lớp 8

Mời các bạn cùng làm bài Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 8 - Đề số 6 để củng cố lại kiến thức môn Lý đã được học, rèn luyện cùng nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Lý khác nhau nhằm đạt được thành tích cao trong bài kiểm tra sắp tới.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 8 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 6 - Đề số 7

 • 1

  Đơn vị nào dưới đây là đơn vị của nhiệt dung riêng?

 • 2
  Đặt một thìa nhôm vào một cốc nước nóng thì nhiệt năng của thìa nhôm và của nước thay đổi như thế nào?
 • 3
  Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là đúng?
 • 4

  Thả hai miếng đồng, nhôm có cùng khối lượng và ở cùng một nhiệt độ vào một cốc nước nóng. Nếu gọi nhiệt lượng cửa miếng đồng, nhôm thu vào cho tới khi cân bằng nhiệt là QD và QN, thì kết luận nào sau đây là đúng? (biết CD = 380J/kg.K và CN = 880J/kg.K)

 • 5

  Thả vào chậu nước có nhiệt độ ti một thỏi nhôm được đun nóng đến nhiệt độ t’1 (t'1 > t1). Sau khi cân bằng nhiệt, cả hai có nhiệt độ là

 • 6

  Câu nào sau đây nổi về công và nhiệt lượng là đúng?

 • 7

  Khối thép m = 10g ở nhiệt độ 30oC, sau khi nhận nhiệt lượng 46J thì tăng lên đến nhiệt độ 40°C. Nhiệt dung riêng của thép là:

 • 8

  Người ta thả một miếng đồng có khối lượng 600g ở nhiệt độ 100°c vào 2,5kg nước. Nhiệt độ khi cỏ sự cân bằng nhiệt là 30°C. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình đựng nước và môi trường ngoài?

 • 9

  Nhiệt lượng cẩn truyền cho 5kg đồng để táng nhiệt độ từ 20oC lên 50oC là bao nhiêu? Cđ = 380 J/kg.K

 • 10

  Để đun 8,8kg nước từ 5°C nóng lên 85°C. Bỏ qua sự thất thoát nhiệt ra môi trường xung quanh, người ta phải dùng khối lượng dầu là m (g), nhiệt dung riêng của nước là cn = 4200 J/kgK; Biết rằng khi đốt cháy 1 kg dầu thì thu được năng lượng q = 44.106 J, tính m.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 307
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật Lí 8

Xem thêm