Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 20

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 8 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 20 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 8 nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện nâng cao kết quả học tập lớp 8.

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bộ đề kiểm tra 15 phút Lịch sử 8 được biên soạn bám sát nội dung trọng tâm từng bài học, không chỉ giúp học sinh củng cố lý thuyết mà còn làm quen các dạng bài tập, câu hỏi khác nhau.

 • 1
  Trong giai đoạn 1925 - 1926, ở Cam-pu-chia có phong trào nào tiêu biểu?
 • 2
  Một chính đáng của giai cấp vô sản Ấn Độ ra đời trong giai đoạn 1918 - 1929, đó là Đảng gì? Thời gian thành lập?
 • 3
  Phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau 1918 có những xu hướng nào?
 • 4
  Tư sản dân tộc của Mã Lai đã phát động phong trào gì sau 1918?
 • 5
  Giai đoạn 1936 - 1939, mục tiêu đấu tranh ở Lào - Cam-pu-chia là gì?
 • 6
  Chính trị của các nước Đông Nam Á sau 1918 có chuyển biến mới nào?
 • 7
  Đầu thế kỉ XX, ở Miến Điện có phong trào gì của các nhà sư Ốt-ta-ma?'
 • 8
  Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời vào thời gian nào?
 • 9
  Đường lối đấu tranh của Gan-đi giai đoạn 1918 - 1939 là:
 • 10
  Thực dân Anh đã làm gì để đối phó phong trào ở ấn Độ đầu thập niên 30?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 487
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Xem thêm