Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 19

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 8 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 19 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 8 do VnDoc đăng tải nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện nâng cao kết quả học tập lớp 8.

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bộ đề kiểm tra 15 phút Lịch sử 8 được biên soạn bám sát nội dung trọng tâm từng bài học, không chỉ giúp học sinh củng cố lý thuyết mà còn làm quen các dạng bài tập, câu hỏi khác nhau.

 • 1
  Tình hình sản xuất nông nghiệp của Nhật sau chiến tranh:
 • 2
  Trong năm 1939, ở Nhật Bản có khoảng bao nhiêu cuộc đấu tranh phản chiến của binh lính và sĩ quan?
 • 3
  Tình hình Nhật Bản trong và sau chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?
 • 4
  Trong thập niên 20, Nhật Bản gặp những khó khăn nào, làm kinh tế mất ổn định?
 • 5
  Cuộc "bạo động lúa gạo" ở Nhật bùng nổ vào năm nào?
 • 6
  Thị trường nước nào mà số vốn đầu tư của Nhật nhiều nhất? Tỉ lệ bao nhiêu?
 • 7
  Trong những năm sau chiến tranh, lực lượng chủ yếu tham gia phong trào đấu tranh ở Nhật là
 • 8
  Vào năm nào đánh dấu quá trình phát xít hóa ở Nhật hoàn thành?
 • 9
  Công nghiệp và ngoại thương Nhật Bản như thế nào khi khủng hoảng 1929 nổ ra?
 • 10
  Yếu tố nào là điều kiện thúc đẩy sự thành lập Đảng cộng sản ở Nhật Bản?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 471
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Xem thêm