Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 trường tiểu học Mỹ Phú, Long An năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp

Nhằm hỗ trợ các em học sinh trong quá trình ôn luyện kiến thức trước khi bước vào kì thi học kì 1 cũng như được làm quen với nhiều dạng bài tập khác nhau, VnDoc xin giới thiệu bài trắc nghiệm Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 trường tiểu học Mỹ Phú, Long An năm 2014 - 2015.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 nâng cao

 • I. Put the words in order
  1. music room /That /is /my
  That is my music room
 • 2
  colour /is/What/ it /?/
  What colour is it?
 • 2
  May /go /I /out /?/
  May I go out?
 • 4
  years /I’m /seven /old
  I'm seven years old.
 • II. Look at the picture. Look at the letters. Write the words
  1. Cemo heer:...
   
 • 2
  stidwon:...


 • III. Read and circle the correct answers
  Look at my school. It is beautiful. That is my classroom. It is big. And that is the computer room. It is new but small. Look at the library. It is large and new. And look at the gym. It is big but old.
 • 1
  1. The classroom is (big /small)
  big
 • 2
  The computer room is (big/small)
  small
 • 3
  The library is (new/old)
  new
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 217
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

  Xem thêm