Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Vạn Phước 2 năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Vạn Phước 2 năm 2014 - 2015 với các dạng bài tập tính toán và trắc nghiệm kết hợp khác nhau nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn lại kiến thức Toán 4 đã được học, đồng thời nâng cao kỹ năng với nhiều dạng đề kiểm tra đến từ các trường khác nhau.

 • 1. Đặt tính rồi tính
  a) 521897 + 59656 = ...
  581553
 • b
  941465 - 268957 = ...
  672508
 • c
  307 x 159 = ...
  48813
 • d
  8008 : 22
  364
 • 2
  Trung bình cộng của hai số là 36. Số lớn là 37 thì số bé là:
 • 3
  7 tấn 1kg =............ kg
 • 4
  45dm23 cm2 = ..............cm2
 • 5
  Trong các số sau số nào vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 2?
 • 6. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
  a) Tìm số tròn chục x biết: 41 < x < 75, x là: ..................
  50, 60, 70
 • b
  5 giờ 36 phút = ............ phút
  336
 • c
  Hai số có tổng là 45 hiệu là 9. Số lớn sẽ là ............
  27
 • d
  Giá trị của biểu thức: 679 x 85 + 679 x 15 là: ...........
  67900
 • 7
  Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 90 m, chiều dài hơn chiều rộng 22 m. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó?
  Trả lời: Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là ....m2
  1904

  Chiều dài của mảnh vườn là: (0,25 đ)

  (90 + 22) : 2 = 56 (m) (0, 25 đ)

  Chiều rộng mảnh vườn là: (0,25 đ)

  56 – 22 = 34 (m) (0, 25 đ)

  Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là: (0,25 đ)

  56 x 34 = 1904 (m2) (0,5 đ)

  Đáp số: 1904 m2 (0.25 đ)

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 296
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi học kì 1 lớp 4 trực tuyến Xem thêm