Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2017 - 2018 với những câu hỏi trắc nghiệm kết hợp bài tập Toán 5 khác nhau giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề kiểm tra giữa kì 2 năm nay. Mời các bạn cùng làm và đạt được điểm số cao!

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Định Hòa, Yên Định năm 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Phước Thể 1, Bình Thuận năm 2016 - 2017

 • 1

  Chữ số 5 trong số 254. 836 chỉ:

 • 2

  Phép trừ 712,54 - 48,9 có kết quả đúng là:

 • 3

  Lớp học có 32 học sinh số học nữ 12. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp

 • 4

  Giá trị của biểu thức: 15 : 1,5 + 2,5 x 0,2 là:

 • 5

  1 thế kỷ .............năm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 • 6

  Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3m2 5dm2= …………m2 là:

 • 7

  Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3tấn 5kg = …… tấn là:

 • 8

  Tìm x:

  x + 15,5 = 35,5
  x = ....

  20

  x + 15,5 = 35,5

  x = 35,5 – 15,5

  x = 20

 • 9
  Một hình thang có đáy lớn 120dm, đáy bé 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.
  Trả lời: Diện tích hình thang đó là .....dm2
  4000

  Diện tích hình thang là:

  (120 + 80) x 40 : 2 = 4000 (dm2)

  Đáp số: 4000 dm2

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 949
Sắp xếp theo
  Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm