Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Định Hòa, Yên Định năm 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Định Hòa, Yên Định năm 2016 - 2017 do VnDoc sưu tầm và biên soạn, nhằm ôn lại kiến thức môn Toán đã học cũng như làm quen các dạng đề kiểm tra giữa kì 2 khác nhau.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Phước Thể 1, Bình Thuận năm 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Xuân Dương, Thanh Oai năm 2016 - 2017

 • 1
  Hình lập phương là hình:
 • 2

  Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 0,22 m3 = ………. dm3 là bao nhiêu?

 • 3
  Tỉ số phần trăm của 32 và 50 là bao nhiêu?
 • 4

  Một hình tròn có bán kính là 6cm thì diện tích là:

 • 5

  Số thích hợp điền vào chỗ trống để 3m3 76 dm3 = ......... m3 là:

 • 6

  Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 26cm và 64cm. Diện tích hình thang 3240 cm2 thì chiều cao là:

 • 7. Tính
  a, 1 giờ 20 phút + 4 giờ 15 phút : 5
  = ....phút
  264

  1 giờ 20 phút + 5 giờ 35 phút : 5

  = 1 giờ 20 phút + 1 giờ 7 phút

  = 2 giờ 27 phút

  = 264 phút

 • b
  (9 giờ - 4 giờ 36 phút) : 8
  = ....phút
  33

  (9 giờ - 4 giờ 36 phút) : 8

  = (8 giờ 60 phút – 4 giờ 36 phút) : 8

  = 4 giờ 24 phút : 8

  = 33 phút

 • 8

  Một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Tính:

  a, Diện tích cần quét sơn là bao nhiêu mét vuông?
  Trả lời: Diện tích cần quét sơn là ...m2

  4,26 4, 26

  8dm = 0,8m

  Diện tích xung quanh của cái thùng đó là:

  (1,5 + 0,6) x 2 x 0,8 = 3,36 (m2)

  Diện tích cần quét sơn cái thùng đó là:

  3,36 + 1,5 x 0,6 = 4,26 (m2)

 • b
  Thể tích cái thùng đó là bao nhiêu đề - xi - mét khối?
  Trả lời: Thể tích cái thùng đó là .....dm3
  720

  Thể tích cái thùng đó là:

  1,5 x 0,6 x 0,8 = 0,72 (m3)

  0,72m3 = 720 dm3

  Đáp số: 720 dm3

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 515
Sắp xếp theo
  Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm