Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán trường tiểu học Lê Minh Xuân, Long An năm 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán trường tiểu học Lê Minh Xuân, Long An năm 2017 - 2018 do VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm ôn luyện, củng cố kiến thức môn Toán đã được học, cũng như rèn luyện nâng cao với nhiều dạng bài kiểm tra học kì khác nhau.

 • 1
  Trong các số 6, 2, 5, 9 số bé nhất là:
 • 1.2

  Trong các số 7, 0, 8, 10 số lớn nhất là:

 • 2

  Các số 8, 3, 6, 1 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: (1đ)

 • 3

  Kết quả của phép tính 3 + 5 – 1 = ........ (1 đ)

 • 4

  Điền dấu ở chỗ chấm là : 2 + 8 ....... 4 + 6 (1đ)

 • 5

  Số thích hợp ở □ là: 8 - □ = 5 (1đ)

 • 6. Số?
  a. 7 + □ = 4 + 5
  2
 • b
  9 – 2 + □ = 10
  3
 • 7

  Viết số thích hợp vào ô trống: (1 đ)

  Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

  a. Hình bên có □ hình vuông.

  2
 • b
  Hình bên có □ hình tam giác.
  5
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 420
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 1 Xem thêm