Thi thử Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020 - Đề 2

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

VnDoc giới thiệu Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020 - Đề 2. Đây là đề thi tiếng Anh mới nhất được biên soạn theo chương trình học trong bộ sách Kết nối tri thức. Đề được để dưới dạng trực tuyến, thông qua đó các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020 - Đề 2.

 • Exercise 1: Write
 • 1. b _ g
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020
  Điền đầy đủ cả từ
  bag
 • 2. _ ake
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020
  cake
 • 3. _ orse
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020
  horse
 • 4.
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020
  ball
 • 5. ch _ cken
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020
  chicken
 • 6. p _ n
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020
  pen
 • Exercise 2: Read and tick
 • 1. I like milk
 • 2. It’s a bell
 • 3. It is a cup
 • Exercise 3: Count and write
 • 1. _________ apples
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020
  Chỉ điền phần số bằng tiếng Anh
  Two
 • 2. _________ cars
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020
  five
 • 3. _________ cupcakes
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020
  three
 • Exercise 4: Look at these pictures and match

  1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

  A. fish

  2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

  B. hen

  3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

  C. umbrella

  4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

  D. gate

  5. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

  E. chips

 • 1.
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020
 • 2.
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020
 • 3.
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020
 • 4.
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020
 • 5.
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 721
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 1 Xem thêm