Thi thử Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

VnDoc giới thiệu Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020. Đây là đề thi tiếng Anh mới nhất được biên soạn theo chương trình học trong bộ sách Kết nối tri thức. Đề được để dưới dạng trực tuyến, thông qua đó các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt. 

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức năm 2020

 • Exercise 1: Look at the picture and match

  1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  A. Fish

  2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  B. Cake

  3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  C. Duck

  4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  D. Bell

  5. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  E. Garden

 • 1.
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức
 • 2.
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức
 • 3.
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức
 • 4.
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức
 • 5.
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức
 • Exercise 2: Complete these words
 • 1. _ air
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức
  Điền lại đầy đủ cả từ
  hair
 • 2. p _ ncil
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức
  pencil
 • 3. ch_ps
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức
  chips
 • 4. _ ate
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức
  gate
 • 5. _ ook
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức
  book
 • 6. _ oor
  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức
  door
 • Exercise 3: Read and tick
 • 1. A green book
 • 2. Milk
 • 3. A duck
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 233
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 1 Xem thêm