Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 trường tiểu học Tây Giang, Tiền Hải năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 trường tiểu học Tây Giang, Tiền Hải năm 2016 - 2017 là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ các em học sinh trong quá trình ôn luyện kiến thức Toán lớp 1 đã học, đồng thời làm quen nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Toán 1 khác nhau.

 • 1
  Số bé nhất trong các số: 1, 0, 7, 6, là:
 • 2
  Số lớn nhất trong các số: 6, 8 , 7, 9 là:
 • 3
  Kết quả phép tính: 10 – 3 + 1 =
 • 4
  5 + 4..... 4 + 5. Điền dấu vào chỗ chấm:
 • 5
  Số điền vào ô trống trong phép tính 6 = 3 + ...
 • 6
  Số cần điền tiếp vào dãy số 1, 3, 5, ...., 9. là:
 • 7
  Có: 8 quả chanh

  Ăn: 2 quả chanh

  Còn lại: ...quả chanh?
 • 8

  Trong hình dưới đây có mấy hình vuông?

  Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

 • 9. Tính:
  a, 6 + 1 + 1= ...
  8
 • b
  5 + 2 + 1= ...
  8
 • 10. Điền dấu thích hợp <, >, =
  a,  2 + 2....1 + 2
  >
 • b
  5 + 0.....2 + 3
  =
 • c
  2 + 2.....5
  <
 • 11

  Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

  Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

  8 - 2 = 6
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 527
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 1 Xem thêm