Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán trường tiểu học Minh Chuẩn, Lục Yên năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán trường tiểu học Minh Chuẩn, Lục Yên năm 2016 - 2017 với nội dung được xây dựng dựa trên Thông tư 22 cùng nhiều dạng bài tập khác nhau, hỗ trợ học sinh ôn luyện kiến thức Toán lớp 1 đã được học. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

 • 1
  Kết quả của phép tính 10 - 3 là:
 • 2
  9 bé hơn số nào sau đây:
 • 3
  Điền số nào vào chỗ chấm trong phép tính để có 6 + .... = 10
 • 4
  Kết quả của phép tính 9 - 4 - 3 là:
 • 5
  Có: 8 quả chanh
  Ăn: 2 quả chanh
  Còn lại: ...quả chanh?
 • 6. Viết các số 2, 5, 9, 8
  a. Theo thứ tự từ bé đến lớn:...................
  2, 5, 8, 9 2,5,8,9
 • b
  Theo thứ tự từ lớn đến bé: ..........................
  9, 8, 5, 2 9,8,5,2
 • 7. Điền dấu thích hợp <, >, =
  a, 5 + 3 .... 9
  <
 • b
  7 + 2..... 5 + 4
  =
 • c
  4 + 6 .... 6 + 2
  >
 • d
  2 + 4 .... 4 + 2
  =
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 439
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 1 Xem thêm