Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2015 - 2016 Quận Ngô Quyền

Đề thi cuối kì 1 môn Toán lớp 7 có đáp án

Mời quý thầy cô và các em học sinh lớp 7 tham khảo bài test Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2015 - 2016 Quận Ngô Quyền trên trang VnDoc.com để phục vụ cho việc giảng dạy và ôn tập, chuẩn bị cho kì thi cuối kì 1 sắp tới. Hy vọng bài test sẽ là tài liệu bổ ích giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi. Chúc các em làm bài tốt! 

 • Câu 1:
  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng.
 • Câu 2:
  Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y= 3x? 
 • Câu 3:
  Cho tam giác ABC có góc A = 65o, góc C = 50o thì số đo góc ngoài tại đỉnh B là:
 • Câu 4:
  Cho hình vẽ, biết góc Q= 105o. Khi đó số đo của góc Mlà:
 • Câu 5:
  Kết quả của phép tính 1/2 - 1/5 . 5 là 3/2. 
  Khẳng định trên đúng hay sai?
 • Câu 6:
  Căn bậc hai của 81 là -9 và 9.
  Khẳng định trên đúng hay sai?
 • Câu 7:
  Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
  Khẳng định trên đúng hay sai?
  A. Đúng B. Sai
 • Câu 8:
  Cho ΔABC = ΔMNP biết AB = 5cm thì MN = 4cm.
  Khẳng định trên đúng hay sai?
  A. Đúng B. Sai
 • Câu 9: Tính giá trị của biểu thức
  Câu 9.1:
  Tính: 
  Trả lời:
  Giá trị của biểu thức là: ..............
  5
  7/3 + 7/5 – 1/3 + 8/5 = (7/3 – 1/3)+(7/5 + 8/5) = 2 + 3 = 5
 • Câu 9.2:
  Tính: 
  Giá trị của biểu thức là: .............
  Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản.
  7/12
  7/36 . 37/3 – 7/36 . 28/3 = 7/36.(37/3 – 28/3) = 7/36 . 3 =7/12
 • Câu 9.3:
  Tính: 
  Giá trị của biểu thức là: ...............
  1
    = 5/12.12 - 4 . 5/4 + 1 = 5 – 5 + 1 = 1
 • Câu 12:
  Tìm x, biết: 3/4 - 19/6 : x = -4
  Trả lời:
  x = .............
  Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản.
  2/3
  3/4 - 19/6 : x = -4
  19/6 : x = 3/4 + 4
  19/6 : x = 19/4
  x = 19/6 : 19/4
  x = 2/3
  Vậy x = 2/3
 • Câu 13:
  Hưởng ứng phong trào ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, một trường THCS phát động lễ trồng cây. Biết tổng số cây trồng được của 3 lớp 7A, 7B, 7C là 180 cây và số cây trồng được của mỗi lớp lần lượt tỉ lệ thuận với 4; 6; 8. Tính số cây mà mỗi lớp 7A, 7B, 7C đã trồng được.
  Trả lời:
  Số cây mà mỗi lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt là: ............. cây; ......... cây; ........... cây.
  Nhập kết quả lần lượt vào ô đáp án
  40; 60; 80 40 cây; 60 cây; 80 cây
  Gọi số cây trồng của lóp 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, c
  Có a:b:c = 4:6:8 (a/4 = b/6 = c/8)
  Áp dụng tích chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  a/4 = b/6 = c/8 = (a+b+c)/(4+6+8) = 180/18 = 10
  a/4 = 10 => a = 40
  b/6 = 10 => b = 60
  c/8 = 10 => c = 80
  Vậy số cây mà mỗi lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt là 40 cây; 60 cây; 80 cây
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
35 2.319
Sắp xếp theo

Môn Toán lớp 7

Xem thêm