Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2015 - 2016 Quận Ngô Quyền

Đề thi cuối kì 1 môn Toán lớp 7 có đáp án

Mời quý thầy cô và các em học sinh lớp 7 tham khảo bài test Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2015 - 2016 Quận Ngô Quyền trên trang VnDoc.com để phục vụ cho việc giảng dạy và ôn tập, chuẩn bị cho kì thi cuối kì 1 sắp tới. Hy vọng bài test sẽ là tài liệu bổ ích giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi. Chúc các em làm bài tốt!

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:
  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng.
 • Câu 2:
  Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y= 3x? 
 • Câu 3:
  Cho tam giác ABC có góc A = 65o, góc C = 50o thì số đo góc ngoài tại đỉnh B là:
 • Câu 4:
  Cho hình vẽ, biết góc Q= 105o. Khi đó số đo của góc Mlà:
 • Câu 5:
  Kết quả của phép tính 1/2 - 1/5 . 5 là 3/2. 
  Khẳng định trên đúng hay sai?
 • Câu 6:
  Căn bậc hai của 81 là -9 và 9.
  Khẳng định trên đúng hay sai?
 • Câu 7:
  Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
  Khẳng định trên đúng hay sai?
  A. Đúng B. Sai
 • Câu 8:
  Cho ΔABC = ΔMNP biết AB = 5cm thì MN = 4cm.
  Khẳng định trên đúng hay sai?
  A. Đúng B. Sai
 • Câu 9: Tính giá trị của biểu thức
  Câu 9.1:
  Tính: 
  Trả lời:
  Giá trị của biểu thức là: ..............
  5
  7/3 + 7/5 – 1/3 + 8/5 = (7/3 – 1/3)+(7/5 + 8/5) = 2 + 3 = 5
 • Câu 9.2:
  Tính: 
  Giá trị của biểu thức là: .............
  Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản.
  7/12
  7/36 . 37/3 – 7/36 . 28/3 = 7/36.(37/3 – 28/3) = 7/36 . 3 =7/12
 • Câu 9.3:
  Tính: 
  Giá trị của biểu thức là: ...............
  1
    = 5/12.12 - 4 . 5/4 + 1 = 5 – 5 + 1 = 1
 • Câu 12:
  Tìm x, biết: 3/4 - 19/6 : x = -4
  Trả lời:
  x = .............
  Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản.
  2/3
  3/4 - 19/6 : x = -4
  19/6 : x = 3/4 + 4
  19/6 : x = 19/4
  x = 19/6 : 19/4
  x = 2/3
  Vậy x = 2/3
 • Câu 13:
  Hưởng ứng phong trào ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, một trường THCS phát động lễ trồng cây. Biết tổng số cây trồng được của 3 lớp 7A, 7B, 7C là 180 cây và số cây trồng được của mỗi lớp lần lượt tỉ lệ thuận với 4; 6; 8. Tính số cây mà mỗi lớp 7A, 7B, 7C đã trồng được.
  Trả lời:
  Số cây mà mỗi lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt là: ............. cây; ......... cây; ........... cây.
  Nhập kết quả lần lượt vào ô đáp án
  40; 60; 80 40 cây; 60 cây; 80 cây
  Gọi số cây trồng của lóp 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, c
  Có a:b:c = 4:6:8 (a/4 = b/6 = c/8)
  Áp dụng tích chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  a/4 = b/6 = c/8 = (a+b+c)/(4+6+8) = 180/18 = 10
  a/4 = 10 => a = 40
  b/6 = 10 => b = 60
  c/8 = 10 => c = 80
  Vậy số cây mà mỗi lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt là 40 cây; 60 cây; 80 cây
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
35
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 7 Online

  Xem thêm