Bài tập Toán lớp 7: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài tập Cộng, trừ số hữu tỉ

Mời các em học sinh luyện tập với Bài tập Toán lớp 7: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. Đây là bài tập trực tuyến trên VnDoc bao gồm các bài tập Toán lớp 7 chương 1, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 7 cơ bản, nhằm đạt kết quả cao trong các bài thi, bài kiểm tra định kì môn Toán.

Nhằm giúp các em học sinh củng cố thêm kiến thức môn Toán sau mỗi bài học, VnDoc giới thiệu chuyên mục Bài tập Toán lớp 7 bao gồm các bài kiểm tra trực tuyến theo từng bài, giúp các em học tốt môn Toán hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Bài tập Toán lớp 7: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Bài tập trắc nghiệm
 • Câu 1: Kết quả của phép tính 2,4 + 4,5 + 5,5 + 7,6 bằng:
 • Câu 2: Kết quả của phép tính 19,2 + (- 7,2) – 13 bằng:
 • Câu 3: Kết quả của phép tính 3,4. 4,7 + 3,4. 5,3 bằng:
 • Câu 4:

  Kết quả của phép tính - \left| { - 2,24} \right|:0,16 bằng:

 • Câu 5: Giá trị x thỏa mãn x + 3,4 = 0,92. 5 là:
 • II. Bài tập tự luận
 • Bài 1: Thực hiện phép tính:
 • a, 1,3 + 2,5 – 4,7 + 5,6 – 4,3 =
  0,4
 • b, - 5,7 + 4,2 – 8,2 + 11,7 =
  2
 • c, 25.(- 0,8).4.(-0,5).0,224 =
  8,96
 • Bài 2: Tìm x, biết:
 • a.
  x - \left| { - 7,5} \right| = 1,92 + 2,06
  x =
  Điền kết quả cuối cùng của x
  11,48
 • b,
  5x - \left( { - 3,7} \right) = - \left| { - 8,6} \right| + 5,75
  x =
  -1,31
 • c.
  7,2 + 2x = - 8,8 - 3,92
  x =
  - 9,96
 • d.
  10,8 - x = 0,24 + 3,76
  x =
  6,8
 • Bài 3: Tính nhanh:
 • a, -13,45 – 7,98 – 8,55 =
  -29,98
  a, -13,45 – 7,98 – 8,55 = - (13,45 + 8,55 + 7,98) = - (22 + 7,98) = - 29,98
 • b, 9,72 + 8,38 + 3,62 =
  21,72
  b, 9,72 + 8,38 + 3,62 = 9,72 + 12 = 21,72
 • c,
 • d, 31,71 – 7,41.15 – 2,59.15 =
  -118,29
  d, 31,71 – 7,41.15 – 2,59.15 = 31,71 – 15.(7,41 + 2,59) = 31,71 – 15.10 = -118,29
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
22 3.556
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • pham trung Hieu
  pham trung Hieu

  như c


  Thích Phản hồi 20/02/22

  Trắc nghiệm Toán 7 Online

  Xem thêm