Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Toán lớp 7: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài tập Toán lớp 7: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân là tài liệu ôn tập với các bài tập Toán lớp 7 chương 1, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 7 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Lý thuyết về Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

+ Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân, ta có thể viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đã biết về phân số.

+ Trong thực hành, ta thường cộng, trừ, nhân hai số thập phân theo quy tắc về giá trị tuyệt đối và về dấu tương tự như đối với số nguyên.

+ Khi chia số thập phân x cho số thập phân y (y khác 0), ta áp dụng quy tắc: thương của hai số thập phân x và y là thương của \left| x \right|\left| y \right| với dấu “+” đằng trước nếu x và y cùng dấu và dấu “-“ đằng trước nếu x và y khác dấu.

B. Bài tập về Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 2,4 + 4,5 + 5,5 + 7,6 bằng:

A. 20B. 2C. 10D. 12

Câu 2: Kết quả của phép tính 19,2 + (- 7,2) – 13 bằng:

A. 1B. 0C. -1D. -2

Câu 3: Kết quả của phép tính 3,4. 4,7 + 3,4. 5,3 bằng:

A. 3,4B. 34C. 340D. 0,34

Câu 4: Kết quả của phép tính - \left| { - 2,24} \right|:0,16 bằng:

A. -1,4B. 1,4C. -14D. 14

Câu 5: Giá trị x thỏa mãn x + 3,4 = 0,92. 5 là:

A. x = 1,2B. x = 8C. x = - 8D. x = 0,2

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a, 1,3 + 2,5 – 4,7 + 5,6 – 4,3

b, - 5,7 + 4,2 – 8,2 + 11,7

c, 25.(- 0,8).4.(-0,5).0,224

Bài 2: Tìm x, biết:

a, x - \left| { - 7,5} \right| = 1,92 + 2,06b, 5x - \left( { - 3,7} \right) =  - \left| { - 8,6} \right| + 5,75
c, 7,2 + 2x =  - 8,8 - 3,92d, 10,8 - x = 0,24 + 3,76

Bài 3: Tính nhanh:

a, -13,45 – 7,98 – 8,55

b, 9,72 + 8,38 + 3,62

c, \left| {45,37} \right| - \left| { - 29,73} \right| + \left( { - 12,27} \right)

d, 31,71 – 7,41.15 – 2,59.15

C. Lời giải bài tập về Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
ACBCA

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

a, 0,4b, 2c, 8,96

Bài 2:

a, x = 11,48b, x = -1,31c, x = - 9,96d, x = 6,8

Bài 3:

a, -13,45 – 7,98 – 8,55 = - (13,45 + 8,55 + 7,98) = - (22 + 7,98) = - 29,98

b, 9,72 + 8,38 + 3,62 = 9,72 + 12 = 21,72

c, \left| {45,37} \right| - \left| { - 29,73} \right| + \left( { - 12,27} \right) = 45,37 + 29,73 - 12,27 = 75,1 - 12,27 = 62,83

d, 31,71 – 7,41.15 – 2,59.15 = 31,71 – 15.(7,41 + 2,59) = 31,71 – 15.10 = -118,29

-------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 7: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm các tài liệu khác do VnDoc sưu tầm và chọn lọc như Giải Toán 7, Giải SBT Toán 7, Chuyên đề Toán 7,... để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 9.570
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 7

    Xem thêm