Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Vật lý - Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 8

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Vật lý - Đề 2 nhằm củng cố kiến thức môn Lý đã học và làm quen với cấu trúc đề thi học kì 2 lớp 8.

 • Một vật có vận tốc càng lớn thì?
 • Quả táo đang ở trên cây, cơ năng của quả táo thuộc dạng nào?
 • Chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Brao chứng tỏ
 • Chuyển động nhiệt của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật giảm thì?
 • Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt năng của một vật?
 • Nhiệt năng của vật càng lớn khi?
 • Đại lượng được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian là
 • Nước bị ngăn trên đập cao thuộc dạng năng lượng
 • Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử?
 • Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng?
 • Khi các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng?
 • Một vật có cơ năng khi
 • Khi vật rơi, có sự chuyển hoá
 • Thả miếng đồng vào cốc nước nóng thì nhiệt năng của nước và đồng thay đổi như thế nào?
 • Mặt trời truyền nhiệt đến Trái đất bằng hình thức chủ yếu
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 118
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 8 Xem thêm