Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa năm học 2019 - 2020 (Đề 6)

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa năm học 2019 - 2020 (Đề 6) gồm cả câu hỏi lý thuyết kết hợp bài tập vận dụng thuộc chuyên mục ôn luyện thi học kì 2 lớp 9 năm 2020, hỗ trợ học sinh trong quá trình tự ôn tại nhà.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Đề thi học kì 2 lớp 9 online môn Hóa được xây dựng theo chương trình học lớp 9 SGK, các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình sau khi làm xong.

 • (Biết H=1;C=12;O=16;Cl =35,5; Mg = 24; Fe = 56, Zn=65)

  Câu 1. Có ba lọ không nhãn đựng: rượu etylic, axit axetic, dầu ăn. Có thể phân biệt bằng cách nào sau đây?

 • 2

  Cặp chất tồn tại được trong một dung dịch là (không xảy ra phản ứng hóa học với nhau)

 • 3

  Thành phần trong quả nho chín có chứa nhiều:

 • 4

  Hòa tan hoàn toàn 13 gam Zn vào dung dịch CH3COOH. Thể tích khí H2 thoát ra ( đktc) là

 • 5

  Trong các chất sau: Mg, Cu, MgO, KOH, Na2SO4, Na2SO3. Dung dịch axit axetic tác dụng được với chất nào:

 • 6

  Sử dụng thuốc thử nào sau đây để nhận biêt các chất khí sau: CH4, C2H2, CO2

 • 7

  Thể tích rượu etylic có trong 500 ml rượu 45o

 • 8
  Phản ứng đặc trưng của liên kết đơn là gì:
 • 9
  Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thu được
 • 10

  Cho phản ứng sau: CH4 + Cl2 → ? + HCl. Sản phẩm còn lại của phản ứng là chất nào?

 • 11

  Cần bao nhiêu lít brom 0,1M để tác dụng hết với 0,224 lít etilen (đktc).

 • 12

  Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử là C2H6O biết A không tham gia phản ứng với Na. Công thức cấu tạo của A là

 • 13

  Hợp chất không tan trong nước là

 • 14

  Cho 45 gam axit axetic tác dụng với 69 gam rượu etilic thu được 41.25 gam etyl axetat. Hiệu suất phản ứng este hóa là:

 • 15

  Đốt cháy dẫn xuất của hidrocacbon X, chứa 1 nguyên tử oxi theo sơ đồ sau:

  X + 3O2 → 2CO2 + 3H2O X là

 • 16

  Cho các chất sau: C2H5OH, CH3COOH, CH4, C6H6, C2H5COOH. Số chất tác dụng với NaOH là:

 • 17

  Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế Cl2 từ MnO2 và HCl

  Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 có đáp án

  Hóa chất lần lượt ở bình 1 và bình 2 là:

 • 18

  Thể tích NaOH 2M cần để trung hòa vừa đủ 600g dung dịch CH3COOH 5%

 • 19

  Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

 • 20

  Dãy chất nào sau đây thuộc nhóm gluxit?

 • 21

  Cho chuỗi phản ứng sau:

  X \rightarrow C2H5OH \rightarrow Y \rightarrow CH3COONa \rightarrow Z \rightarrow C2H2

  Chất X, Y, Z lần lượt là

 • 22

  Đốt cháy hoàn toàn 9 gam hợp chất hữu cơ X chứa C, H và O thu được 19,8 gam khí CO2 và 10,8 gam H2O.

 • 23
  Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là
 • 24

  Thủy phân hoàn toàn 17,16 kg một loại chất béo cần vừa đủ 2,4 kg NaOH, sản phẩm thu được gồm 1,84 kg glixerol và hỗn hợp muối của các axit béo. Khối lượng hỗn hợp các muối là

 • 25

  Đốt cháy một hợp chất hữu cơ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ thể tích là = 3:2. Tỉ khối hơi của hợp chất hữu cơ đối với hidro là 36. Các thể tích khí đó ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Hãy xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 48
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 9

  Xem thêm