Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 9

Đề cương ôn tập kì 2 Hóa 9

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 9 bao quát nội dung kiến thức trọng tâm nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện, làm quen cấu trúc đề thi học kì 2 lớp 9 trước khi bước vào kì thi trọng tâm.

Bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 9 online do VnDoc tổng hợp và đăng tải bao gồm toàn bộ các môn học theo chương trình học lớp 9, các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình sau khi làm xong.

 • Dãy các chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

   

 • Một hợp chất hữu cơ có công thức C3H7Br, có số công thức cấu tạo là
 • Có các công thức cấu tạo sau, công thức biểu diễn mấy chất A

  Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa 9

 • Một hợp chất rượu có công thức C3H7OH. Số công thức cấu tạo của rượu trên là bao nhiêu?
 • Khi phân tích một hiđrocacbon (X) chứa 85,71% cacbon. Công thức phân tử của (X) là

   

 • Tính chất vật lí cơ bản của metan là
 • Khi đốt cháy hoàn toàn một thể tích hiđrocacbon X, thu được thể tích khí CO2 bằng thể tích hiđrocacbon X khi đem đốt (trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Hiđrocacbon đó là
 • Hợp chất hữu cơ nào sau đây chỉ có phản ứng thế với clo, không có phản ứng cộng với clo?
 • Sản phẩm chủ yếu của một hợp chất hữu cơ khi cháy là
 • Cho các chất sau: H2O, HCl, Cl2, O2, Br. Khí metan phản ứng được với
 • Để loại bỏ khí axetilen trong hỗn hợp với metan người ta dùng
 • Trong phân tử etilen giữa hai nguyên tử cacbon có
 • Các trái cây, trong quá trình chín sẽ thoát ra một lượng nhỏ chất khí là
 • Khí CH4 và C2H4 có tính chất hóa học giống nhau là
 • Khí etilen cho phản ứng đặc trưng là
 • Khí X có tỉ khối so với hiđro là 15. Khí X
 • Biết 0,02 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100ml dung dịch brom 0,2M. Vậy X là
 • Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí etilen ở đktc. Thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng ở đktc là (biết rằng khí oxi chiếm 20% thể tích không khí)
 • Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam khí etilen. Thể tích khí oxi cần dùng ở đktc và khối lượng khí CO2 sinh ra là
 • Dẫn 2,8 lít (ở đktc) hỗn hợp khí metan và etilen đi qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có 4 gam brom đã phản ứng. Thành phần phần trăm về thể tích các khí trong hỗn hợp lần lượt là
 • Đốt cháy hoàn toàn 25 cm3 một hỗn hợp gồm metan và etilen thì cần 60 cm3 oxi (các khí đo ở đktc). Thành phần phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là
 • Nhiệt độ sôi của rượu etylic là
 • Trong 100 ml rượu 550 có chứa
 • Nhóm –OH trong phân tử rượu etylic có tính chất hóa học đặc trưng là
 • Cho 5,6 lít khí etilen (đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric (H2SO4) làm xúc tác, thu được 4,6 gam rượu etylic. Hiệu suất phản ứng là
 • Rượu etylic có khả năng hòa tan trong nước hơn metan, etilen là do
 • Đốt cháy dẫn xuất của hidrocacbon X, chứa 1 nguyên tử oxi theo sơ đồ sau:

  X + 3O2 → 2CO2 + 3H2O X là

 • Hòa tan một mẫu natri dư vào rượu etylic nguyên chất thu được 2,24 lít khí H2 ( đktc). Thể tích rượu etylic đã dùng là (Biết khối lượng riêng của rượu etylic là D= 0,8g/ml)
 • Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ
 • Trong công nghiệp một lượng lớn axit axetic được điều chế bằng cách
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 422
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm