Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 9 (Phần 2)

Đề cương ôn tập kì 2 Hóa 9

Nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện, làm quen cấu trúc đề thi học kì 2 lớp 9 VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 9 (Phần 2) kết hợp cả lý thuyết kèm bài tập tự luận.

Bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 9 online môn hóa được xây dựng nội dung theo chương trình học lớp 9, các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình sau khi làm xong.

 • Phản ứng lên men giấm là
 • Cặp chất tồn tại được trong một dung dịch là ( không xảy ra phản ứng hóa học với nhau)
 • Cho 100 ml dung dịch CH3COOH 0,1M vào 100 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M. Dung dịch sau phản ứng có khả năng
 • Cho dung dịch chứa 10 gam CH3COOH tác dụng với dung dịch chứa 10 gam KOH. Sau khi phản ứng hoàn toàn dung dịch chứa các chất tan là
 • Cho axit axetic tác dụng với rượu etylic có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác và đun nóng. Sau phản ứng thu được 44 gam etyl axetat. Khối lượng CH3COOH và C2H5OH đã phản ứng là
 • Hòa tan hoàn toàn 13 gam Zn vào dung dịch CH3COOH. Thể tích khí H2 thoát ra (đktc) là
 • Cho 30 gam axit axetic CH3COOH tác dụng với rượu etylic dư có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác (hiệu suất 100%). Khối lượng etyl axetat tạo thành là
 • Hòa tan 20 gam CaCO3 vào dung dịch CH3COOH dư. Thể tích CO2 thoát ra (đktc) là
 • Cho dung dịch chứa10 gam hỗn hợp C2H5OH và CH3COOH tác dụng với Zn dư thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của rượu etylic và axit axetic lần lượt là
 • Chọn câu đúng trong các câu sau
 • Cho sơ đồ sau:
 • Thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được
 • Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thu được
 • Chất nào sau đây không phải là chất béo?
 • Một chất béo có công thức (C17H35COO)3C3H5 có phân tử khối là
 • Hãy chọn phương trình hoá học đúng khi đun một chất béo với nước có axit làm xúc tác
 • Tính khối lượng (C17H35COO)3C3H5 tối thiểu để điều chế 1 tấn C17H35COONa dùng làm xà phòng, biết rằng hiệu suất phản ứng là 80%.
 • Có ba lọ không nhãn đựng: rượu etylic, axit axetic, dầu ăn. Có thể phân biệt bằng cách nào sau đây?
 • Ba gói bột màu trắng là glucozơ, tinh bột và saccarozơ. Có thể nhận biết bằng cách nào sau đây?
 • Lên men rượu từ glucozơ sinh ra 4,48 lít khí cacbonic ở đktc. Lượng natri cần lấy để tác dụng hết với lượng rượu sinh ra là
 • Chọn câu đúng nhất.
 • Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là
 • Trong phản ứng quang hợp tạo thành tinh bột của cây xanh thì
 • Dấu hiệu để nhận biết protein là
 • Aminoaxit (A) chứa 13,59% nitơ về khối lượng. Công thức phân tử của aminoaxit là
 • Monome nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp để tạo ra PE?
 • Để thu được 1 tấn PVC thì khối lượng vinyl clorua cần dùng là (Hiệu suất phản ứng là 90%)
 • Trùng hợp 0,5 tấn etilen với hiệu suất 90 % thì khối lượng polietilen thu được là
 • Đốt cháy hết x gam C2H5OH thu được 0,25 mol CO2. Đốt cháy hết y gam CH3COOH thu được 0,25 mol CO2. Cho x gam C2H5OH tác dụng với y gam CH3COOH (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%). Khối lượng este thu được là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 307
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 9

  Xem thêm