Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 1

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 1 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 1 có đáp án, nội dung bám sát bài học theo chương trình môn Hóa 9, hỗ trợ ôn luyện trước các bài kiểm tra lớp 9.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Trắc nghiệm Hóa học 9 được VnDoc biên soạn và xây dựng theo nội dung của từng bài học, mỗi bài sẽ gồm những câu hỏi lí thuyết kèm theo bài tập theo từng cấp độ, giúp các em ôn luyện lí thuyết và rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1.

  Oxit là:

  Oxit hợp chất của oxi với một nguyên tố hoá học khác.
 • Câu 2.

  Oxit lưỡng tính là:

  Oxit lưỡng tính là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ và tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước
 • Câu 3.

  Oxit khi tan trong nước làm giấy quỳ chuyển thành màu đỏ là

  Oxit khi tan trong nước làm giấy quỳ chuyển thành màu đỏ là oxit axit. Vì khi tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit, dung dịch axit làm cho quỳ tím hóa đỏ. 

  P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

 • Câu 4.

  Có 1 ống nghiệm chứa nước và dung dịch phenolphtalein, cho oxit nào vào ống nghiệm trên thì làm cho phenolphtalein chuyển sang màu hồng?

  Dung dịch phenolphtalein là chất chỉ thị màu giống như quỳ tím nhưng

  + Trong môi trường bazơ hóa hồng

  + Trong môi trường axit và trung tính thì không màu

 • Câu 5.

  Những dãy chất nào sau đây đều là oxit axit?

 • Câu 6.

  Trong các dãy oxit dưới đây, dãy nào thỏa mãn điều kiện tất cả các oxit đều phản ứng với axit clohiđric?

   CO2, SO2, P2Okhông tác dụng với HCl nên loại A, B, C
 • Câu 7.

  Dãy chất gồm các oxit bazơ:

 • Câu 8.

  0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với:

  Phương trình hóa học

  FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

  nFeO = 0,05 mol

  Theo phương trình nHCl = 2 nFeO = 0,1 mol

 • Câu 9.

  Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142 đvC. Công thức hoá học của oxit là:

  Gọi x là hóa trị của P

  => Công thức oxit của P với O là P2Ox

   %P = 2MP/MP2Ox.100%=2.31/(2.31+16.x).100% = 43,66%

  => 6200 = 43,66/(62 + 16x) => 62 + 16x = 142=>x=5

  Vậy công thức của oxit là P2O5

 • Câu 10.

  Hoà tan 23,5 g kali oxit vào nước được 0,5 lít dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là:

  Số mol của K2O là:

  nK2O = mM = 23,5/(39.2 + 16) = 23,5/94 = 0,25 (mol )

  Phương trình phản ứng :

  K2O + H2O → 2KOH

  0,25 → 0,5 (mol)

  Nồng độ mol của dung dịch A là:

  CM = n/V = 0,5/0,5 = 1M

 • Câu 11.

  Cho các chất sau: H2O, Na2O, CO2, CuO và HCl. Số cặp chất phản ứng được với nhau là:

 • Câu 12.

  Cho 16 gam bột CuO tác dụng hoàn toàn với 400ml dung dịch HCl. Nồng độ mol của dung dịch đã dùng là?

 • Câu 13.

  Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam một oxit kim loại hóa trị II cần dùng hết 10 gam dung dịch HCl 21,9%. Xác định công thức hóa học của oxit trên.

 • Câu 14.

  Cho 1,82 gam hỗn hợp MgO và Al2O3 tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch H2SO4 0,2M. Thành phần % khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp là:

 • Câu 15.

  Cho a gam SO3 tác dụng với một lượng nước lấy dư, thu được 2,94 gam axit. Giá trị của a là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
9
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm