Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 50

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 50 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Glucozơ là bài thuộc chương 5 môn Hóa lớp 9 với nội dung bám sát kiến thức trọng tâm của bài, hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học và làm quen các dạng bài tập trắc nghiệm khác nhau.

 • 1

  Khối lượng dung dịch glucoz ơ 10% cần dùng để phản ứng vừa đủ với dung dịch AgNO3 để thu được 2,16 g Ag là (biết 1 mol glucozơ phản ứng thì thu được 2 mol Ag):

 • 2

  Cho m(g) glucozơ lên men thì thu được chất lỏng và chất khí CO2. Cho khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong có dư thì thu được 25g kết tủa. Biết hiệu suất phản ứng là 80%. Vậy giá trị của m là:

 • 3

  Lên men 1,08kg glucozơ chứa 20% tạp chất thu được 0,368kg rượu. Hiệu suất của phản ứng là:

 • 4

  Lên men rượu từ glucozơ sinh ra 2,24 lí khí CO2 (đktc). Lượng Na cần lấy để tác dụng hết với lượng rượu sinh ra là:

 • 5

  Cho vài giọt dung dịch AgNO3 vào dung dịch NH3 lắc nhẹ để được dung dịch trong suốt. Cho tiếp vào dung dịch đó vài giọt dung dịch glucozơ, lắc nhẹ. Sau đó ngâm ống nghiệm trong cốc nước nóng. Hiện tượng xảy ra là:

 • 6

  Đun nóng 25g dung dịch glucozơ với lượng bạc oxit dư, thu được 4,32g bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là:

 • 7
  Glucozơ có những ứng dụng nào trong thực tế:
 • 7

  Glucozơ có những ứng dụng nào trong thực tế:

 • 9

  Đun 10 ml dung dịch glucozơ với một lượng dư Ag2O thu được lượng Ag đúng bằng lượng Ag sinh ra khi cho 6,4g Cu tác dụng hết với dung dịch AgNO3. Nồng độ của dung dịch glucozơ là:

 • 10

  Chia m gam glucozơ làm 2 phần bằng nhau:

  - Phần 1 đem thực hiện phản ứng tráng gương thu được 27g Ag

  - Phần 2 cho lên men rượu thu được V ml rượu (d = 0,8 g/ml)

  Giả sử các phản ứng đều xảy ra với hiệu suất 100% thì V có giá trị là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 49
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm