Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 7

Trắc nghiệm Hóa học lớp 9

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 7 do VnDoc sưu tầm biên soạn, hỗ trợ quá trình củng cố lý thuyết bài học và ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Hóa lớp 9.

 • 1

  Dung dịch làm phenolphtalein không màu thành màu hồng là:

 • 2

  Chỉ dùng nước có thể nhận biết chất rắn nào trong 4 chất rắn sau đây:

 • 3

  Chất khí sẽ không bị giữ lại khi cho qua dung dịch Ca(OH)2 là:

 • 4

  Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit:

 • 5

  Dãy các bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước:

 • 6

  Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là:

 • 7

  Cặp chất tồn tại trong một dung dịch (chúng không phản ứng với nhau):

 • 8

  Dẫn 1,68 lít khí CO2 (đktc) vào x g dung dịch KOH 5,6%. Để thu được muối KHCO3 duy nhất thì x có giá trị là:

 • 9

  Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M vào 250ml dung dịch H2SO4 0,3M. Khối lượng kết tủa thu được là:

 • 10

  Nhiệt phân hoàn toàn x g Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi thu được 24g chất rắn. Giá trị bằng số của x là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 353
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm