Trắc nghiệm Hóa học lớp 9 bài 26

Trắc nghiệm Hóa học lớp 9 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học lớp 9 bài 26 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 nhằm hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 9 bài 26 - Clo được biên soạn bám sát nội dung chương trình SGK môn Hóa lớp 9, hỗ trợ học sinh tự ôn luyện kiến thức trọng tâm tại nhà và làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm.

 • 1
  Clo là chất khí có màu
 • 2
  Tính chất nào sau đây là của khí clo?
 • 3
  Clo là phi kim có độ hoạt động hoá học
 • 4
  Clo tác dụng với nước
 • 5
  Clo tác dụng với natri hiđroxit
 • 6
  Chất dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm là
 • 7
  Trong công nghiệp người ta điều chế clo bằng cách
 • 8
  Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng
 • 9
  Dẫn khí Cl­2 vào dung dịch KOH, tạo thành
 • 10
  Các khí có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở bất kì điều kiện nào?
 • 11
  Nước clo có tính tẩy màu vì
 • 12
  Hãy chỉ ra phương trình phản ứng viết sai.
 • 13
  Có một sơ đồ chuyển hoá sau:
  MnO2 → X → FeCl3 → Fe(OH)3. X có thể là
 • 14
  Nguyên tố X tạo với clo hợp chất có hóa trị cao nhất của X là XCl5. Công thức oxit cao nhất của X là
 • 15
  Biết:
  - Khí X rất độc, không cháy, hoà tan trong nước, nặng hơn không khí và có tính tẩy màu.
  - Khí Y rất độc, cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh sinh ra chất khí làm đục nước vôi trong.
  - Khí Z không cháy, nặng hơn không khí, làm đục nước vôi trong.
  X, Y, Z lần lượt là
 • 16
  Hợp chất nào sau đây phản ứng được với nước clo?
 • 17
  Cho 11,2 gam bột sắt tác dụng với khí clo dư. Sau phản ứng thu được 32,5 gam muối sắt. Khối lượng khí clo tham gia phản ứng là
 • 18
  Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 9,2 gam kim loại sinh ra 23,4 gam muối kim loại hoá trị I. Kim loại đó là
 • 19
  Cho dung dịch axit có chứa 7,3 gam HCl tác dụng với MnO2 dư. Thể tích khí clo sinh ra (đktc) là
 • 20
  Cho 8,7 gam MnO2 tác dụng với axit HCl dư. Sau phản ứng thu được 1,9 lít khí clo (đktc). Hiệu suất của phản ứng là
 • 21
  Đốt cháy hoàn toàn 1,08 gam một kim loại hoá trị III trong khí clo. Sau phản ứng thu được 5,34 gam muối clorua. Kim loại đem đốt cháy là
 • 22
  Cho 1,12 lít khí clo (đktc) vào dung dịch NaOH 0,5M . Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích dung dịch NaOH cần dùng là
 • 23
  Hàng năm trên thế giới cần tiêu thụ khoảng 45 triệu tấn khí clo. Nếu dùng NaCl để điều chế clo thì khối lượng NaCl cần dùng là (hiệu suất 100%)
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 1.007
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm