Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 26 phần 2 Online

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 26 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 26 phần 2 Online gồm các câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa 9 có đáp án, học sinh vừa ôn luyện bài học vừa tìm được phương hướng học tập môn Hóa lớp 9 đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 26 có đáp án được giáo viên VnDoc biên soạn theo chương trình học SGK môn Hóa lớp 9, giúp học sinh vừa được làm quen bài trắc nghiệm Hóa 9 vừa củng cố kiến thức bài học tại nhà.

 • Câu 1.

  Clo trong tự nhiên tồn tại chủ yếu ở dưới dạng

 • Câu 2.

  Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí clo người ta làm như sau:

 • Câu 3.

  Khi điều chế trong phòng thí nghiệm, clo được thu bằng cách

 • Câu 4.

  Khí clo có các tính chất nào sau đây?

 • Câu 5.

  Clo tác dụng được với những chất nào dưới đây

 • Câu 6.

  Trong công nghiệp, có thể sản xuất Cl2 bằng cách

 • Câu 7.

  Khí clo và axit clohidric khi tác dụng với kim loại M cho cùng một chất. Kim loại M đó là 

 • Câu 8.

  Trong nước máy thường thấy có mùi của khí clo. Người ta đã sử dụng tính chất nào sau đây của clo để xử lí nước?

 • Câu 9.

  Cho 100 gam dung dich HCl 36,5% vào bình đựng 15,4 gam MnO2, đun nhẹ. Thể tích khí clo (Đktc) thoát ra lớn nhất bằng

 • Câu 10.

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 32
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa học 9 Xem thêm