Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 30 Online

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 30 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 30 Online gồm các câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 có đáp án, giúp học sinh ôn luyện bài học tại nhà và chuẩn bị cho các bài kiểm tra môn Hóa lớp 9 đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 30 có đáp án được giáo viên VnDoc biên soạn theo chương trình học SGK môn Hóa lớp 9, học sinh vừa đánh giá trực tiếp kết quả học tập của bản thân vừa đề ra được phương hướng học tập môn Hóa 9 hiệu quả.

 • Câu 1:

  Silic đioxit là chất ở dạng:

 • Câu 2:

  Để khắc chữ trên thủy tinh, người ta dùng dung dịch nào sau đây?

 • Câu 3:

  Si tác dụng với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường?

 • Câu 4:

  Oxit cao nhất của nguyên tố R có công thức là RO2. Trong hợp chất khí với hidro, nguyên tố R chiếm 87,5% về khối lượng. Vậy R là nguyên tố nào sau đây?

 • Câu 5:

  Trong phản ứng nào sau đây, silic có tính oxi hóa?

 • Câu 6:

  Phản ứng nào sau đây là sai?

 • Câu 7:

  Cho 25 gam hỗn hợp gồm silic và than tác dụng với dung dịch NaOH đặc, dư, đun nóng, thu được 11,2 lít khí H2 (đktc). Thành phần % khối lượng của Si trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu? ( biết H= 100%)

 • Câu 8:

  Silic đioxit (SiO2) tan chậm trong dung dịch kiềm đặc, nóng, tan dễ trong dung dịch kiềm nóng chảy tạo thành silicat. Có thể khẳng định SiO2 là?

 • Câu 9:

  Để sản xuất thủy tinh loại thông thường (hỗn hợp natri silicat, caxi silicat) cần các hóa chất sau:

 • Câu 10:

  Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất của silic. Ngành sản xuất nào sau đây không thuộc ngành công nghiệp slicat?

 • Câu 11:

  Thành phần chính của xi măng Pooclăng là các silicat của canxi. Thành phần của các silicat này như sau: CaO chiếm 73,7% và SiO2 chiếm 6,3%; CaO chiếm 65,1% và SiO2 chiếm 34,9%. Trong mỗi hợp chất trên thì cứ 1 mol SiO2 sẽ kết hợp với bao nhiêu mol CaO?

 • Câu 12:

  Một loại thủy tinh chịu lực chứa 13% Na2O; 11,7% CaO và 75,3% SiO2 theo khối lượng. Thành phần của loại thủy tinh này biểu diễn dưới dạng các oxit là:

 • Câu 13:

  Dựa vào tính chất nào của thủy tinh để có thể tạo ra được những vật liệu có hình dạng khác nhau?

 • Câu 14:

  Trong công nghiệp, Si được điều chế bằng cách nào?

 • Câu 15:

  Silicagen là chất hút ẩm được điều chế bằng cách:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 195
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm