Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 3

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 3 có đáp án

VnDoc đăng mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 3 được xây dựng theo chương trình môn Hóa 9, hỗ trợ học sinh ôn luyện trước các bài kiểm tra lớp 9 đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Hóa học 9 bài 3: Tính chất hóa học của axit gồm những câu hỏi lí thuyết kết hợp bài tập được chia thành từng cấp độ, giúp các em rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm tại nhà.

 • 1

  Kim loại X tác dụng với H2SO4 loãng giải phóng khí Hidro. Dẫn toàn bộ lượng hidro trên qua ống nghiệm chứa oxit, nung nóng thu được kim loại Y. Hai chất X, Y lần lượt là:

 • 2

  Cho các chất: MgO, Mg(OH)2, MgCO3 và Mg. Chất nào sau đây phản ứng được với cả 4 chất trên?

 • 3

  Sử dụng kim loại nào sau đây để nhận ra sự có mặt của HCl trong dung dịch gồm: HCl, KCl và H2O?

 • 4

  Cho một khối lượng bột sắt dư vào 200 ml dung dịch HCl. Phản ứng xong thu được 2,24 lít khí (đktc). Nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng là:

 • 5

  Hòa tan 4 gam hỗn hợp kim loại gồm Cu, Mg tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch HCl 2M. Thành phần % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp là:

 • 6

  Chất tác dụng với dung dịch HCl tạo thành chất khí nhẹ hơn không khí là:

 • 7

  CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo thành

 • 8

  Dãy các chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành sản phẩm có chất khí:

 • 9

  Có 4 ống nghiệm đựng các dung dịch: Ba(NO3)2, KOH, HCl, (NH4)2CO3. Dùng thêm hóa chất nào sau đây để nhận biết được chúng?

 • 10

  Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:

 • 11

  Dung dịch H2SO4 tác dụng với chất nào tạo ra khí hiđro?

 • 12
  Tính chất hóa học nào không phải của axit
 • 13

  Dung dịch tác dụng với CuO tạo ra sản phẩm là dung dịch có màu xanh lam:

 • 14

  Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

 • 15

  Nhóm chất tác dụng với nước và với dung dịch HCl là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 592
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm