Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 35

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 35 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 khác nhau do VnDoc đăng tải, bám sát nội dung bài học, hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Cấu tạo phân tử các hợp chất hữu cơ thuộc chương 4 môn Hóa 9 theo chương trình SGK, gồm các câu hỏi giúp học sinh nắm vững lý thuyết trọng tâm bài học.

 • 1

  Đốt cháy 1 lít khí X cần 5 lít khí oxi, sau khi phản ứng kết thúc thu được 3 lít khí CO2 và 4 lít hơi nước. Các thể tích khí và hơi nước đo ở cùng điều kiện. X có công thức cấu tạo nào sau đây:

 • 2

  Phân tích 3g chất hữu cơ A thu được 5,4g H2O và 8,8g CO2. Khối lượng oxi trong chất hữu cơ là:

 • 3

  Phân tử chất hữu cơ A chứa hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A thu được 5,4g H2O. Khối lượng mol của A là 30 gam. Công thức của A là:

 • 4

  Chọn câu đúng trong các câu sau:

 • 5

  Đốt cháy chất hữu cơ A thu được CO2 và H2O

 • 6

  Chọn câu sai trong các câu sau:

 • 7

  Thành phần % cacbon trong các chất nào sau đây là cao nhất:

 • 8

  Đốt cháy 0,2 mol một hiđrocacbon X thu được 26,4g CO2 và 7,2g nước. Công thức phân tử của X là:

 • 9

  Đốt cháy một hợp chất hữu cơ X. Sản phẩm thu được chỉ có CO2, hơi nước. Trong thành phần của X có thể có nguyên tố nào?

 • 10

  Với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 819
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm