Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 32

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

VnDoc giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 32 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 khác nhau bám sát nội dung bài học, hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Luyện tập chương 3 gồm các câu hỏi giúp học sinh nắm vững lý thuyết trọng tâm bài học cũng như làm quen các dạng bài tập liên quan.

 • 1

  Chất khí Y có tính chất sau:

  - Rất độc, không màu

  - Cháy trong không khí với ngọn lửa xanh và sinh ra chất khí làm đục nước vôi trong

  Vậy chất Y là:

 • 2

  Thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành khi cho 100 ml dung dịch H2SO4 2M tác dụng với 100ml dung dịch NaHCO3 2M là:

 • 3

  Có 3 lọ đựng 3 khí riêng biệt: H2, Cl2 và CO2. Chỉ bằng mắt thường và một hóa chất nào sau đây có thể phân biệt được từng chất:

 • 4

  Ba lọ mất nhãn đựng ba chất bột màu trắng sau: NaCl, K2CO3, CaCO3. Có thể dùng cặp hóa chất nào sau đây để phân biệt chúng?

 • 5

  Khí CO được dùng để:

 • 6

  Cặp chất nào sau đây có thể tồn tại được cùng nhau trong dung dịch?

 • 7

  Cho 1,35g nhôm tác dụng với dung dịch chứa 7,3g HCl. Khối lượng muối tạo thành là:

 • 8

  Khử 2,4g hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng cacbon oxit (CO), thu được 1,76g hỗn hợp hai kim loại. Đem hòa tan hỗn hợp 2 kim loại này bằng dung dịch axit HCl thì thu được 0,448 lít H2 (đktc). Vậy thành phần phần trăm về khối lượng mỗi oxit kim loại ban đầu là:

 • 9

  Cho sơ đồ chuyển đổi trực tiếp sau:

  Phi kim → oxit axit 1 → oxit axit 2 → axit.

  Sơ đồ nào sau đây phù hợp với chuyển đổi nói trên?

 • 10

  Khi sục khí CO2 vào dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai muối là NaHCO3 và Na2CO3. Vậy tỉ lệ về số mol giữa CO2 và NaOH tham gia phản ứng là:

  Khi sục khí CO2 vào dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai muối là NaHCO3 và Na2CO3. Vậy tỉ lệ về số mol giữa CO2 và NaOH tham gia phản ứng là:
  A. \,\frac{{n_{CO_2 } }}{{n_{NaOH} }} = 1
  B. \,\frac{{n_{CO_2 } }}{{n_{NaOH} }} > 1
  C. 1/2 < \,\frac{{n_{CO_2 } }}{{n_{NaOH} }} < 1
  D. \,\frac{{n_{CO_2 } }}{{n_{NaOH} }} < 1/2
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 137
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm