Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 34 Online

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 34 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 34 Online gồm các câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 có đáp án, giúp học sinh ôn luyện bài học tại nhà và chuẩn bị cho các bài kiểm tra môn Hóa lớp 9 đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 34 có đáp án do giáo viên VnDoc tự biên soạn và xây dựng theo chương trình học SGK môn Hóa lớp 9 kết hợp kiến thức nâng cao, học sinh vừa đánh giá trực tiếp kết quả học tập của bản thân vừa đề ra được phương hướng học tập môn Hóa 9 hiệu quả.

 • Câu 1:

  Hãy chọn các mệnh đề đúng

  1. Tất cả các hợp chất chứa cacbon là hợp chất hữu cơ

  2. Hợp chất hữu cơ là hợp chất chứa cacbon trừ một số nhỏ là hợp chất vô cơ như CO, CO2, H2CO3, các muối cacbonat và hidrocacbonat, xianua của kim loại và amoni

  3. Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, dễ tan trong nước

  4. Số lượng hợp chất vô cơ nhiều hơn số lượng hợp chất hữu cơ vì có rất nhiều nguyên tố tạo thành chất vô cơ

  5. Đa số các hợp chất hữu cơ có bản liên kết cộng hóa trị nên dễ bị nhiệt phân hủy và ít tan trong nước

  6. Tốc độ phản ứng của các hợp chất hữu cơ thường chậm nên phải dùng chất xúc tác.

 • Câu 2:

  Hợp chất hữu cơ được chia thành mấy loại?

 • Câu 3:

  Trong thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố:

 • Câu 4:

  Oxi hóa hoàn toàn 6 gam hợp chất hữu cơ X, thu được 6,72 lit CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Khối lượng nguyên tố oxi trong 6 gam X là?

 • Câu 5:
  Dựa vào dữ kiện nào sau đây để nói về một chất là vô cơ hay hữu cơ?
 • Câu 6:

  Xác định số công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A (gồm C, H và có thể có O), biết tỉ khối hơi của A so với hidro là 29?

 • Câu 7:

  Hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ khác nhau ở điểm nào?

 • Câu 8:

  Theo thành phần nguyên tố, hợp chất hữu cơ được chia thành

 • Câu 9:

  Nhóm chất nào dưới đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon?

 • Câu 10:
  Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ thường
 • Câu 11:

  Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ?

 • Câu 12:

  Liên kết hóa học trong phân tử chất hữu cơ chủ yếu là liên kết

 • Câu 13:

  Để biết cụ thể về số lượng nguyên tử, cách liên kết và thứ tự liên kết các nguyên tử trong một phân tử hợp chất hữu cơ, ta phải dùng công thức nào?

 • Câu 14:

  Đâu không phải là đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ?

 • Câu 15:

  Cho các chất sau:

  1. C2H6O

  2. C6H5CH=CH2

  3. C2H4O2

  4. CH3NH2

  5. CH3NO2

  6. NaHCO3

  7. C2H3O2Na

  8. C6H6

  9. C3H6

  Có bao nhiêu chất trong các chất kể trên là dẫn xuất của hidrocacbon?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 415
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm