Trắc nghiệm hóa học 9 bài 12

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 12 có đáp án

Trắc nghiệm hóa học 9 bài 12 gồm các câu hỏi kèm đáp án theo chương trình môn Hóa 9, hỗ trợ học sinh ôn luyện trước các bài kiểm tra lớp 9 đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Hóa học 9 bài 12: Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, hỗ trợ học sinh làm quen các dạng bài tập được chia thành từng cấp độ, củng cố lý thuyết bài học, rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm hiệu quả.

 • Câu 1.

  Dãy chất nào dưới đây không phản ứng được với H2SO4 loãng

 • Câu 2.

  Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

  MgO\overset{HCl}{\rightarrow} X → Y → Z → MgO

  X, Y, Z có thể lần lượt là:

 • Câu 3.

  Cho 12,6 gam Na2SO3 tác dụng với H2SO4 dư. Thể tích SO2 thu được (đktc) là:

 • Câu 4.

  Có thể dùng dung dịch nào sau đây để phân biệt được 3 chất bột: CaO, CaCO3 và BaSO4

 • Câu 5.

  Cho các chất: Na2CO3, NaOH, NaHCO3, H2SO4, Ca(HCO3)2, NH4Cl, CaO

 • Câu 6.

  NaOH không được tạo thành trong thí nghiệm nào sau đây?

 • Câu 7.

  Cho các chất: SO2, NaOH, MgCO3, CaO và HCl. Số cặp chất phản ứng được với nhau là:

 • Câu 8.

  Thí nghiệm nào dưới đây không tạo ra muối

 • Câu 9.

  Biết 12 gam muối hỗn hợp 2 muối CaCO3 và CaSO4 tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl thu được 0,672 lít khí (ở đktc). Thành phần % theo khối lượng mỗi muối có trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:

 • Câu 10.

  Cho hỗn hợp sau: NaCl, Na2CO3 và NaOH. Để thu được muối ăn tinh khiết, từ hỗn hợp trên có thể dùng một lượng dư dung dịch chất nào sau đây?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 60
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm