Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 47

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 47 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Chất béo nằm trong chương 5 môn Hóa lớp 9 hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học và làm quen các dạng bài tập trắc nghiệm khác nhau.

 • 1

  Cho một loại chất béo có công thức chung là C3H5(OOCR)3 phản ứng vừa đủ với a gam dung dịch NaOH 50% tạo thành 18,4 g glixerol. Giá trị của a là:

 • 2

  X là este của glixerol và axit hữu cơ Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 60g kết tủa. Công thức cấu tạo của X là:

 • 3

  Có các phản ứng:

  X + NaOH → muối + nước

  Y + NaOH → muối + rượu

  Z + NaOH → muối + bazơ

  Q + NaOH → muối 1 + muối 2

  Chất nào là este?

 • 4

  Xét các phản ứng:

  1. CH3COOH + CaCO3

  2. CH3COOH + NaCl →

  3. C17H35COONa + H2SO4

  4. (C17H35COO)3C3H5 + NaOH →

  Phản ứng nào không xảy ra được?

 • 5

  Cho x mol chất béo (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hết với NaOH thu được 46g glixerol. x có giá trị là:

 • 6
  Phản ứng đặc trưng của este là:
 • 7

  Chọn câu đúng trong những câu sau:

 • 8

  Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH, C17H33COOH, C15H31COOH. Số este tối đa có thể thu được là:

 • 9
  Xà phòng được điều chế bằng cách:
 • 10

  Thủy phân hoàn toàn chất béo A (có axit làm xúc tác) thu được 1,84g glixerol và 16,92g axit béo duy nhất. Chất béo đó là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 45
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm