Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 44

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 44 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9  nhằm hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Rượu Etylic nằm trong chương 5 môn Hóa lớp 9 được VnDoc xây dựng bám sát nội dung trọng trọng tâm, hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học và làm quen các dạng bài tập trắc nghiệm khác nhau.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1

  Rượu etylic có lẫn một ít nước, có thể dùng chất nào sau đây để làm khan rượu?

 • 2

  Khối lượng kim loại Na cần phải lấy để tác dụng vừa đủ với 80g C2H5OH là:

 • 3

  Một rượu no đơn chức A tác dụng với HBr cho hợp chất hữu cơ B có chứa C, H, Br trong đó Br chiếm 58,4% khối lượng. Công thức phân tử của rượu là:

 • 4

  Đun nóng m1 gam rượu no đơn chức X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ 170oC thu được m2 gam một chất Y. Tỉ khối của Y so với X bằng 0,7. Hiệu suất của phản ứng đạt 100%. Công thức phân tử của X là:

 • 5

  Trong phân tử rượu etylic, nhóm nào gây nên tính chất đặc trưng của nó?

 • 6

  Cho hỗn hợp gồm 1,6g rượu A và 2,3g rượu B là 2 rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na 1,12 lít H2 (đktc). Công thức phân tử của 2 rượu là:

 • 7

  Rượu etylic có công thức phân tử là C2H6O. Công thức cấu tạo của nó là:

 • 8

  Trộn 100 cm3 rượu etylic tinh khiết với 100cm3 nước thu được hỗn hợp có thể tích là:

 • 9

  Đun nóng a gam một hỗn hợp gồm 2 rượu no đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 21,6g nước và 72g hỗn hợp 3 ete. Giá trị của a là:

 • 10

  Cho 33,6 lít khí C2H4 (đktc) tác dụng với nước có axit để tạo ra rượu etylic với hiệu suất 80%. Khối lượng rượu etylic thu được là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 632
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 9

  Xem thêm