Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 48

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 48 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic thuộc chương 5 môn Hóa lớp 9 hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học và làm quen các dạng bài tập trắc nghiệm khác nhau.

 • 1

  Cho 100 ml dung dịch CH3COOK tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl để thu được 12g CH3COOH. Nồng độ mol ban đầu của dung dịch CH3COOK và dung dịch HCl lần lượt là:

 • 2

  Một hợp chất hữu cơ được tạo bởi các nguyên tố C, H và O có một số tính chất như sau:

  - Chất lỏng, không màu, tan vô hạn trong nước.

  - Tác dụng với natri giải phóng khí hiđro, tham gia phản ứng hóa este, không tác dụng với dung dịch NaOH.

  Hợp chất đó có công thức nào sau đây:

 • 3

  Đốt 5,8g một hợp chất hữu cơ A thì thu được 13,2g khí CO2 và 5,4g hơi nước. Biết khối lượng phân tử của A là 58 đvC. Công thức phân tử của A là:

 • 4

  Cho 16,6 gam hỗn hợp gồm axit axetic và rượu etylic, để trung hòa thì cần 200ml dung dịch NaOH 1M. Thành phần các chất trong hỗn hợp ban đầu là:

 • 5

  Một hợp chất hữu cơ có các tính chất sau: Làm cho quỳ tím chuyển sang màu đỏ, tác dụng được với một số kim loại, oxit bazơ, muối cacbonat. Phân tử hợp chất đó có chứa nhóm nào sau đây?

 • 6

  Có ba lọ chứa các dung dịch sau: rượu etylic, glucozơ và axit axetic. Có thể dùng các thuốc thử nào sau đây để phân biệt?

 • 7

  Đốt cháy hoàn toàn 60 ml rượu etylic chưa rõ nồng độ. Sản phẩm sinh ra sục vào nước vôi trong dư, lọc sấy kết tủa thu được 167g. Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8g/ml. Nồng độ rượu là:

 • 8

  Đun 8,9 kg (C17H35COO)3C3H5 với một lượng dư NaOH. Tính lượng xà phòng bánh thu được, nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn và trong xà phòng có chứa 60% khối lượng C17H35COONa.

 • 9

  Cho 60g CH3COOH tác dụng với 100g C2H5OH thu được 55g este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là:

 • 10

  Biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí. Vậy thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 2,3 g rượu etylic là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 83
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm