Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 13

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 13 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 13 gồm các câu hỏi kèm đáp án theo chương trình môn Hóa 9, hỗ trợ học sinh ôn luyện trước các bài kiểm tra lớp 9 đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Hóa học 9 bài 13 Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, hỗ trợ quá trình ôn tập, củng cố lý thuyết bài và ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Hóa lớp 9.

 • Câu 1.

  Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

 • Câu 2.

  Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

  X + H2O \overset{đpdd}{\rightarrow} NaOH + H2 + Cl2 (có màng ngăn)

  X ở đây là chất nào?

 • Câu 3.

  Nếu dẫn 0,04 mol CO2 vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thì sau phản ứng thu được sản phẩm là:

 • Câu 4.

  Dãy gồm các bazơ đều bị nhiệt phân là

 • Câu 5.

  Cho các chất: CO2, NO, CaO, Al2O3, FeO, ZnO, SO3. Số chất vừa có phản ứng với dung dịch axit, vừa có phản ứng với dung dịch bazơ là

 • Câu 6.

  Chỉ dùng dung dịch HCl có thể phân biệt được các dung dịch?

 • Câu 7.

  Cho các chất: SO2, K2O, BaCO3, Ca(OH)2, HCl và H2O. Số cặp chất phản ứng được với nhau là:

 • Câu 8.

  Loại phân đạm nào dưới đây có hàm lượng nitơ cao nhất

 • Câu 9.

  Cho a gam FeO tác dụng với dung dịch HCl thu được 150 ml dung dịch FeCl2 1M. Giá trị của a là

 • Câu 10.

  Cặp chất nào không thể tồn tại trong cùng một dung dịch

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 111
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm