Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 39

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 39 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 do VnDoc biên soạn và đăng tải hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Benzen thuộc chương 4 môn Hóa 9 theo chương trình SGK, các câu hỏi lý thuyết và bài tập vận dụng sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức bài học.

 • 1

  Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon N thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ khối lượng là 4,9 : 1, tỉ khối hơi của N đối với không khí là 2,69. N có công thức nào sau đây:

 • 2

  Câu nào đúng nhất trong các câu sau đây?

 • 3

  Lượng clobenzen thu được khi cho 15,6g C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột Fe) biết hiệu suất phản ứng đạt 80% là:

 • 4

  Cho clo tác dụng với 78g benzen (bột sắt làm xúc tác), người ta thu được 78g clobenzen. Hiệu suất phản ứng là:

 • 5

  Trong các chất sau, chất nào thỏa mãn đặc điểm cấu tạo: Có liên kết đôi trong phân tử, phản ứng thế là phản ứng đặc trưng?

 • 6

  Phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi đun nóng hỗn hợp brom và benzen có bột sắt làm xúc tác là phương trình nào trong các phương trình sau đây?

 • 7

  Có hai hiđrocacbon có thành phần phần trăm các nguyên tố giống nhau: 92,3%C và 7,7%H. Tỉ khối của chất thứ nhất đối với hiđro là 13. Khối lượng hơi của 1 lít chất thứ hai (ở đktc) là 3,48 g. Công thức phân tử hai hiđrocacbon là:

 • 8

  Đốt cháy hiđrocacbon X người ta thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ m_{CO_2}:m_{H_2O}=22:4,4. Biết X không làm mất màu dung dịch nước brom. X là hiđrocacbon nào trong số các hiđrocacbon sau đây:

 • 9

  Thể tích không khí (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol benzen là:

 • 10

  Benzen phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau đây:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 49
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm