Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 9

Trắc nghiệm Hóa học lớp 9

Tài liệu Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 9 do VnDoc sưu tầm biên soạn, hỗ trợ quá trình củng cố lý thuyết bài học và ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Hóa lớp 9.

 • 1

  Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit (Na2SO3). Chất khí nào sinh ra?

 • 2

  Cho phương trình phản ứng: Na2CO3+ 2HCl → 2NaCl + X +H2O X là:

 • 3

  Dung dịch tác dụng được với các dung dịch: Fe(NO3)2, CuCl2 là:

 • 4

  Để làm sạch dung dịch đồng nitrat Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất bạc nitrat AgNO3. Ta dùng kim loại:

 • 5

  Để nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch CuCl2, FeCl3, MgCl2 ta dùng:

 • 6

  Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 đển khi kết tủa không tạo thêm nữa thì dừng lại. Lọc kết tủa rồi đem nung đến khối lượng không đổi. Thu được chất rắn nào sau đây:

 • 7

  Phản ứng biểu diễn đúng sự nhiệt phân của muối Canxi Cacbonat:

 • 8

  Khi cho 200g dung dịch Na2CO3 10,6% vào dung dịch HCl dư, khối lượng khí sinh ra:

 • 9

  Cho 200g dung dịch KOH 5,6% vào dung dịch CuCl2 dư, sau phản ứng thu được lượng chất kết tủa là:

 • 10

  Trường hợp nào sau đây có phản ứng tạo sản phẩm là chất kết tủa màu xanh?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 480
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm