Trắc nghiệm: Một số axit quan trọng

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9

Trắc nghiệm Một số axit quan trọng giúp các em học sinh dễ dàng củng cố lý thuyết được học trong chương trình Hóa học 9, từ có có định hướng giải các dạng bài tập liên quan một cách dễ dàng hơn.

 • 1

  Dung dịch axit clohiđric tác dụng với sắt tạo thành:

 • 2

  Dung dịch axit clohiđric tác dụng với đồng (II) hiđroxit tạo thành dung dịch màu:

 • 3

  Oxit tác dụng với axit clohiđric là:

 • 4

  Khi trộn lẫn dung dịch X chứa 1 mol HCl vào dung dịch Y chứa 1,5 mol NaOH được dung dịch Z. Dung dịch Z làm quì tím chuyển sang:

 • 5

  Muốn pha loãng axit sunfuric đặc ta phải:

 • 6

  Axit sunfuric đặc nóng tác dụng với đồng kim loại sinh ra khí:

 • 7

  Khi nhỏ từ từ H2SO4 đậm đặc vào đường chứa trong cốc hiện tượng quan sát được là:

 • 8

  Nhỏ từ từ dung dịch axit clohiđric vào cốc đựng một mẩu đá vôi cho đến dư axit. Hiện tượng nào sau đây xảy ra?

 • 9

  Để điều chế muối clorua, ta chọn những cặp chất nào sau đây?

 • 10

  Dãy các chất thuộc loại axit là:

 • 11

  Dãy các kim loại đều tác dụng với dung dịch HCl là:

 • 12

  Để nhận biết dung dịch axit sunfuric và dung dịch axit clohiđric ta dùng thuốc thử.

 • 13

  Để nhận biết gốc sunfat (=SO4) người ta dùng muối nào sau đây?

 • 14

  Sắt tác dụng với khí clo ở nhiệt độ cao tạo thành:

 • 15

  Hàm lượng cacbon trong thép chiếm dưới:

 • 16

  Đinh sắt không bị ăn mòn khi để trong:

 • 17

  Cho Magie tác dụng với axit sunfuric đặc nóng xảy ra theo phản ứng sau:

  Mg + H2SO4đ, nóng → MgSO4 + SO2 + H2O

  Tổng hệ số trong phương trình hóa học là:

 • 18

  Sơ đồ phản ứng nào sau đây dùng để sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp?

 • 19

  Cặp chất tác dụng với dung dịch axit clohiđric:

 • 20

  Để nhận biết 3 ống nghiệm chứa dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 và nước ta dùng:

 • 21

  Để làm sạch dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất CuCl2 ta dùng:

 • 22

  Dãy các oxit tác dụng được với dung dịch HCl:

 • 23

  Chỉ dùng dung dịch NaOH có thể phân biệt được cặp kim loại:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 319
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm