Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 38

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 38 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bám sát nội dung bài học, hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Axetilen thuộc chương 4 môn Hóa 9 theo chương trình SGK, các câu hỏi lý thuyết và bài tập vận dụng sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức bài học. 

 • 1

  Axetilen phản ứng với brom theo tỉ lệ: 1<\frac{n_{BR_2}}{n_{C_2H_2}}<2theo phương trình nào sau đây:

 • 2

  Cho 10 lít hỗn hợp CH4 và C2H2 tác dụng với 10 lít H2. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16 lít hỗn hợp khí (thể tích các khí đo ở cùng điều kiện). Thể tích mỗi khí trước phản ứng lần lượt là:

 • 3

  Muốn loại SO2 khỏi hỗn hợp SO2 và C2H2 ta dùng:

 • 4

  Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít (đktc) một ankin thu được 7,2 g H2O. Nếu cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng 33,6g. Ankin đó là:

 • 5

  Đốt cháy hoàn toàn hai hiđrocacbon mạch hở liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 44 g CO2 và 12,6 g H2O. Hai hiđrocacbon đó là:

 • 6

  Trong phòng thí nghiệm, người ta thu khí axetilen bằng phương pháp nào là tốt nhất trong các phương pháp sau:

 • 7

  Chia hỗn hợp gồm C2H6, C2H4, C2H2 thành 2 phần đều nhau:

  - Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 22,4 lít CO2 (đktc).

  - Phần 2: Đem hiđro hóa hoàn toàn sau đó mang đốt cháy thì thể tích khí CO2 thu được là:

 • 8

  Biết rằng 4,48 lít khí etilen làm mất màu 50 ml dung dịch brom. Nếu cho khí axetilen có thể tích như etilen thì có thể làm mất màu bao nhiêu lít dung dịch brom trên (các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn)?

 • 9

  Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) một ankin ở thể khí thu được H2O và CO2 có tổng khối lượng là 25,2g. Nếu cho sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 45g kết tủa. V có giá trị là:

 • 10

  Cho 2,24 lít axetilen (HC≡CH) vào dung dịch brom thì lượng brom tối đa cộng vào axetilen là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 166
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm