Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 36

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 36 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bám sát nội dung bài học, hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Metan là bài thuộc chương 4 môn Hóa 9 theo chương trình SGK, gồm các câu hỏi giúp học sinh nắm vững lý thuyết trọng tâm bài học và làm quen các dạng bài tập khác nhau.

 • 1

  Khối lượng CO2 và H2O thu được khi đốt cháy 8g khí metan là:

 • 2

  Phân tử C5H12 ứng với bao nhiêu chất có công thức cấu tạo khác nhau (trong các số cho dưới đây):

 • 3

  Cho khí clo và metan vào trong ống nghiệm. Phản ứng sẽ xảy ra khi:

 • 4

  Đốt cháy hoàn toàn 30cm3 hỗn hợp metan và hiđro cần 45cm3 oxi. Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thể tích mỗi khí trong hỗn hợp là:

 • 5

  Thể tích khí oxi (đktc) cần đốt cháy 8g khí metan là:

 • 6

  Hợp chất X có công thức phân tử C5H12 (cùng loại với metan), khi tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol chỉ cho một dẫn xuất. X có công thức cấu tạo là:

  A. Đáp án khác.

  B. CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

  C.Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 36: Metan

  D.Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 36: Metan

 • 7

  Propan C3H8 cháy trong oxi tạo cacbon đioxit và hơi nước theo phương trình sau:

  5O2(khí) + C3H8(khí) → 3CO2(khí) + 4H2O(khí)

  Chọn câu trả lời đúng.

 • 8
  Chọn câu đúng trong các câu sau:
 • 9

  Chọn câu đúng sau đây:

 • 10

  Trong phân tử metan

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 403
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm