Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 18

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 18 có đáp án

Nhằm hỗ trợ học sinh nâng cao kết quả học tập môn Hóa 9 cũng như tổng kết chương trình lớp 9, VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 18.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Hóa học 9 bài 18: Nhôm gồm các câu hỏi kết hợp bài tập vận dụng, giúp các em củng cố, ôn luyện lại kiến thức về tính chất, tác dụng, phản ứng hóa học,... bằng các dạng bài tập câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến môn Hóa lớp 9.

 • Câu 1.

  Nhôm không phản ứng được với dung dịch nào dưới đây?

 • Câu 2.

  Nhôm có tính chất vật lí là:

 • Câu 3.

  Quặng boxit là nguyên liệu chính dùng để điều chế kim loại

 • Câu 4.

  Các đồ vật bằng nhôm bền trong không khí và nước là do:

 • Câu 5.

  Để thu được muối AlCl3 tinh khiết từ hỗn hợp AlCl3 và CuCl2, có thể dùng kim loại

 • Câu 6.

  Có 3 kim loại là Al, Mg và Na. Chỉ cần dùng thuốc thử nào sau đây có thể nhận ra từng kim loại?

 • Câu 7.

  Cách nào sau đây không phá hủy các đồ dùng làm bằng nhôm?

 • Câu 8.

  Cho 5,4 gam Al vào dung dịch NaOH loãng, dư, sau phản ứng thu được V lít khí H2 (ở đktc)

 • Câu 9.

  Để phân biệt 3 gói bột: Fe, Cu và Al có thể dùng các dung dịch

 • Câu 10.

  Cho 2,04 gam oxit của một kim loại có công thức là M2O3 tác dụng vừa đủ 600ml dung dịch HCl 0,2M. Công thức oxit đó.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 225
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm