Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 17

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 17 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 17 gồm các câu hỏi bám sát nội dung trọng tâm bài học thuộc môn Hóa 9, giúp các bạn học sinh dễ dàng ôn luyện tại nhà nhằm chuẩn bị cho các bài thi lớp 9 đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Hóa học 9 bài 17 Dãy hoạt động hóa học do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, giúp các em củng cố, ôn luyện lại kiến thức bài học bằng các dạng bài tập câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến môn Hóa lớp 9.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1.

  Dãy nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần mức độ hoạt động hóa học

 • Câu 2.

  Dãy nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự giảm dần mức độ hoạt động hóa học

 • Câu 3.

  Kim loại nào dưới đây hoạt động mạnh nhất

 • Câu 4.

  Dãy kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường

 • Câu 5.

  Dung dịch ZnCl2 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ được CuCl2 khỏi dung dịch muối ZnCl2

 • Câu 6.

  Thí nghiệm nào sau đây không được dùng để so sánh mức độ hoạt động hóa học của các kim loại?

 • Câu 7.

  Để sắp xếp thứ tự hoạt động hóa học của Na, Fe và Cu, không cần làm thí nghiệm nào sau đây?

 • Câu 8.

  Kim loại nào không thể đẩy được kim loại Cu ra khỏi dung dịch muối?

 • Câu 9.

  Trong số các kim loại X, Y, Z, T thì chỉ có:

  X và Y đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học kim loại

  X và T đẩy được Z ra khỏi dung dịch muối tương ứng.

  Dãy sắp xếp các kim loại theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học là

 • Câu 10.

  Cặp chất nào dưới đây không xảy ra phản ứng

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 306
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 9

  Xem thêm