Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 45

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 45 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 do VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Axit axetic nằm trong chương 5 môn Hóa lớp 9 được VnDoc xây dựng bám sát nội dung trọng trọng tâm, hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học và làm quen các dạng bài tập trắc nghiệm khác nhau.

 • 1

  Trung hòa 9 g một axit no, đơn chức bằng lượng vừa đủ NaOH thu được 12,3 g muối. Axit đó là:

 • 2

  Chỉ dùng một chất nào dưới đây là tốt nhất để phân biệt dung dịch axit axetic 5% (giấm ăn) và dung dịch nước vôi trong:

 • 3

  A, B là 2 axit no đơn chức liên tiếp trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 4,6g A và 6g B tác dụng hết với kim loại Na thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Công thức phân tử của các axit là:

 • 4

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 rượu A và B cùng dãy đồng đẳng với rượu etylic thu được 70,4g CO2 và 39,6 g H2O. Giá trị của m là:

 • 5

  Chia a gam axit axetic thành hai phần bằng nhau:

  - Phần 1 trung hòa vừa đủ với 0,5 lít dung dịch NaOH 0,4 M.

  - Phần 2 thực hiện phản ứng este hóa với rượu etylic thu được m gam este (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%). m có giá trị là:

 • 6

  Có các chất sau: Mg, Cu, MgO, KOH, Na2SO4, Na2SO3. Axit axetic tác dụng được

 • 7

  Oxi hóa 92g rượu etylic có xúc tác thích hợp, với hiệu suất 80% để tạo ra axit axetic. Khối lượng axit axetic thu được là:

 • 8

  Hỗn hợp A gồm một rượu no đơn chức và một axit no đơn chức. Chia A thành 2 phần đều nhau:

  - Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn tạo ra 2,24 lít CO2 (đktc)

  - Phần 2: Este hóa hoàn toàn thu được một este. Đốt cháy este thì lượng nước sinh ra là:

 • 9

  Axit axetic không thể tác dụng được với chất nào sau đây:

 • 10

  Cho 14,8 g hỗn hợp 2 axit hữu cơ đơn chức tác dụng với lượng vừa đủ Na2CO3 sinh ra 2,24 lít CO2 (đktc). Khối lượng muối thu được là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 119
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm