Trắc nghiệm hóa học 9 bài 20 Online

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 20 có đáp án

Trắc nghiệm hóa học 9 bài 20 Online gồm các câu hỏi, bài tập môn Hóa 9 có đáp án, giúp ôn luyện bài học và đề ra phương hướng học tập môn Hóa lớp 9 đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 20 có đáp án được giáo viên VnDoc tự biên soạn theo chương trình học SGK môn Hóa lớp 9, giúp học sinh có thể ôn luyện bài học và đánh giá khả năng của bản thân thông qua kết quả bài trắc nghiệm Hóa 9 trên hệ thống.

 • Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?
 • Câu 2: Thành phần chính của quặng hemantit là:
 • Câu 3: Trong công nghiệp đời sống, gang và thép được sử dụng nhiều vì có ưu điểm là
 • Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng?
 • Câu 5: Để sản xuất gang trong công nghiệp, cần có các nguyên liệu:
 • Câu 6: Để sản xuất thép trong công nghiệp, cần có các nguyên liệu chính là:
 • Câu 7: Nguyên tắc sản xuất gang là:
 • Câu 8: Khối lượng Fe có thể điều chế được 200 tấn quặng hemantit chứa 60% Fe2O3 là:
 • Câu 9: Nguyên tắc sản xuất thép là:
 • Câu 10:

  Một loại quặng hemantit có 80% là Fe3O4 được dùng sản xuất ra loại gang chứa 95% sắt. Nếu hiệu suất của quá trình phản ứng là 80% thì khối lượng gang thu được từ 150 tấn quặng manhetit trên là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 327
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm