Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 28 phần 2 Online

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 28 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 28 phần 2 Online hỗ trợ ôn luyện kiến thức về Các oxit của cacbon Hóa 9, ôn luyện chuẩn bị cho các bài kiểm tra môn Hóa lớp 9 đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 28 có đáp án được giáo viên VnDoc biên soạn theo chương trình học SGK môn Hóa lớp 9, học sinh vừa đánh giá trực tiếp kết quả học tập của bản thân vừa đề ra được phương hướng học tập môn Hóa 9 hiệu quả.

 • Câu 1.

  Khí cacbon oxit có những tính chất vật lí là: 

 • Câu 2.

  Khí cacbon dioxit có những tính chất vật lí

 • Câu 3.

  Ở một số vùng nông thôn, về mùa đông còn xảy ra hiện tượng có người bị chết ngạt do ngộ độc khí than khi dùng bếp than để sưởi trong nhà. Đó là do

 • Câu 4.

  Nhận xét nào sau đây đúng?

 • Câu 5.

  Khí CO tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? 

 • Câu 6.

  Dẫn 4,48 lít khí CO (đktc) đi vào ống đựng Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm 2,4 gam. Khí đi ra khỏi ống có phần trăm thể tích CO2 bằng

 • Câu 7.

  Dẫn 2,24 khí cacbonic (đktc) vào V ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được dung dịch chỉ chứa muối natri cacbonat. Giá trị của V là: 

 • Câu 8.

  2,24 lít khí CO (Đktc) tác dụng vừa đủ với 8 gam oxit MO nung nóng. Kim loại M là

 • Câu 9.

  Sục CO2 đến dư vào nước vôi trong thấy 

 • Câu 10.

  Trong phòng thí nghiệm, khí CO2 thường được điều chế bằng cách nào. 

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 97
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm