Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 27 phần 2 Online

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 27 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 27 phần 2 Online giúp học sinh củng cố kiến thức về Cacbon Hóa 9, ôn luyện chuẩn bị cho các bài kiểm tra môn Hóa lớp 9 đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 27 có đáp án được giáo viên VnDoc biên soạn theo chương trình học SGK môn Hóa lớp 9, học sinh vừa đánh giá trực tiếp kết quả học tập của bản thân vừa đề ra được phương hướng học tập môn Hóa 9 hiệu quả.

 • Câu 1.

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Câu 2.

  Trong tự nhiên, cacbon đơn chất không tồn tại dưới dạng 

 • Câu 3.

  Các loại hợp chất vô cơ chủ yếu được tạo ra từ cacbon là

 • Câu 4.

  Cacbon có thể tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây. 

 • Câu 5.

  Trong công nghiệp, khí than thường được sản xuất bằng cách nào sau đây

 • Câu 6.

  Trong bình thủy tinh khô đựng một lượng nhỏ khí clo có màu lục. Thêm vào bình một ít bôt than vô định hình, rồi lắc bình một lúc. Hiện tượng quan sát được là:

 • Câu 7.

  Trộn bột than với bột CuO được hỗn hợp X. Nung nóng hỗn X trong điều kiện không có không khí một thời gian, thấy khối lượng chất rắn giảm đi 7,2 gam và thu được 4,48 lít hỗn hợp khí (Đktc). Khối lượng Cu sinh ra sau quá trình thí nghiệm là

 • Câu 8.

  Trong mặt nạ phòng độc cũng như trong khẩu trang phòng chống dịch  bệnh có sử dụng than/cacbon hoạt tính. Tính chất nào sau đây của cacbon là cho ứng dụng trên. 

 • Câu 9.

  Trong công nghiêp, người ta sản xuất bột than hoạt tính bằng cách đốt cháy gỗ hoặc dầu mỏ trong điều kiện thiếu không khí thu được muội than. Muội than này không dùng để.

 • Câu 10.

  Trộn bột C vừa đủ với hỗn hợp bột gồm Al2O3, CuO và FeO, sau đó cho hỗn hợp vào ống sứ nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn. Chất rắn thu được trong ống sứ là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 66
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm