Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 29 phần 2 Online

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 29 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 29 phần 2 Online hỗ trợ ôn luyện kiến thức về Axit cacbonic và muối cacbonat Hóa 9, ôn luyện chuẩn bị cho các bài kiểm tra môn Hóa lớp 9 đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 29 có đáp án được giáo viên VnDoc biên soạn theo chương trình học SGK môn Hóa lớp 9, học sinh vừa đánh giá trực tiếp kết quả học tập của bản thân vừa đề ra được phương hướng học tập môn Hóa 9 hiệu quả.

 • Câu 1:

  Nhận định nào sau đây về muối cacbonat là đúng nhất?

  Tất cả muối cacbonat đều:

 • Câu 2:

  Tính chất hóa học đặc trưng muối cacbonat:

 • Câu 3:

  Hiện tượng xảy ra khi trộn dung dịch Na2CO3 với dung dịch FeCl3 là:

 • Câu 4:

  Có ba muối dạng bột: NaHCO3, Na2CO3 và CaCO3

  Chọn hóa chất thích hợp để nhận biết mỗi chất.

 • Câu 5:

  Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi nhờ phản ứng nào sau đây?

 • Câu 6:

  Cho m gam hỗn hợp muối cacbonat tác dụng hết với dung dịch HCl thu đươc 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 32,3 gam muối clorua. Giá trị của m là:

 • Câu 7:

  Cặp chất nào sau đây không tồn tại trong cùng một dung dịch?

 • Câu 8:

  Na2CO3 lẫn tạp chất là NaHCO3. Cách nào sau đây có thể thu được Na2CO3 tinh khiết?

 • Câu 9:

  Cho bốn chất rắn sau: NaCl, Na2CO3, CaCO3, BaSO4. Chỉ dùng thêm 1 cặp chất nào sau đây có thể nhận biết được bốn chất rắn trên?

 • Câu 10:

  Cho 20 g hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại hóa trị II và III vào dung dịch HCl 0,5 M vừa đủ thu được dung dịch A và 1,344 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Thể tích dung dịch HCl đã dùng và giá trị của m là?

 • Câu 11:

  Nung hỗn hợp CaCO3; CuCO3 đến phản ứng hoàn toàn thu được 21,6 gam chất rắn. Hòa tan chất rắn này trọng lượng HCl vừa đủ, sau đó đem điện phân dung dịch cho đến khi vừa xuất hiện khí bên catot thì ngừng điện phân. Bên catot thu được 12,8 gam kim loại. Xác định khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu?

 • Câu 12:

  Nhóm nào sau đây gồm các muối không bị nhiệt phân?

 • Câu 13:

  Dung dịch X chứa a mol NaHCO3 và b mol Na2CO3. Thực hiện các thí nghiệm sau:

  TN1: Cho ( a + b ) mol CaCl2

  TN2: Cho ( a + b) mol Ca(OH)2 vào dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được trong 2 thí nghiệm là :

 • Câu 14:

  Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch Na2CO3 (tỉ lệ mol 1;1), dung dịch thu được có pH là:

 • Câu 15:

  Tính chất hóa học nào sau đây của H2CO3 là sai?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 64
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm