Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 2

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 2 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 2 có đáp án do VnDoc đăng tải với nội dung bám sát bài học theo chương trình môn Hóa 9, hỗ trợ ôn luyện trước các bài kiểm tra lớp 9.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Trắc nghiệm Hóa học 9 kèm theo đáp án được chia thành từng bài học, mỗi bài sẽ gồm những câu hỏi lí thuyết kèm theo bài tập theo từng cấp độ, giúp các em ôn luyện lí thuyết và rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm.

 • 1

  CaO để lâu trong không khí bị giảm chất lượng là vì:

 • 2
  CaO dùng làm chất khử chua đất trồng là ứng dụng tính chất hóa học gì của CaO?
 • 3

  Sử dụng chất thử nào để phân biệt hai chất rắn màu trắng: CaO và P2O5

 • 4

  Oxit được dùng làm chất hút ẩm (chất làm khô) trong phòng thí nghiệm là:

 • 5

  Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, CO, SO2 lội qua dung dịch nước vôi trong (dư), khí thoát ra là:

 • 6

  Để nhận biết 3 khí không màu: SO2, O2, H2 đựng trong 3 lọ mất nhãn ta dùng

 • 7

  Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit?

 • 8

  Để thu được 5,6 tấn vôi sống với hiệu suất phản ứng đạt 95% thì lượng CaCO3 cần dùng là:

 • 9

  Hòa tan hết 11,7g hỗn hợp gồm CaO và CaCO3 vào 100 ml dung dịch HCl 3M. Khối lượng muối thu được là

 • 10

  Hòa tan 12,6 gam natrisunfit vào dung dịch axit clohidric dư. Thể tích khí SO2 thu được ở đktc là:

 • 11

  Có thể dùng chất nào dưới đây làm khô khí O2 có lẫn hơi nước

 • 12

  Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được 2 chất bột P2O5 và BaO?

 • 13

  Hòa tan hết 15,5 gam Na2O vào nước thu được 250 ml dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là?

 • 14

  Phản ứng giữa hai chất nào dưới đây không tạo thành khí lưu huỳnh đioxit?

 • 15

  Dẫn từ từ 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M, sau phản ứng thu được dung dịch

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 850
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 9

Xem thêm